Arkiv

mars 22, 2017

Gästkrönika i NA: EU får ta de jobbigaste frågorna

CaptureGästkrönika i NA:

EU har blivit platsen dit man skickar sina jobbigaste, mest impopulära frågor. När beslut sedan fattas, så suckar man djupt och säger att ”EU tvingar oss”.

Ända sedan EU var ett projekt på papper, så var idén att samarbetet skulle bygga på frivillighet och att bevara de nationella demokratiernas särart. Så har också EU utvecklats. EU:s medlemsländer är fortfarande i hög grad självständiga och åtnjuter exklusiva kompetenser, egna kulturer och egna politiska system. I detta anseende är EU en framgång, både för dem som helst vill se decentralisering och för dem som ser behovet av överstatlighet.

Men denna balansgång har fått oväntade effekter för hur EU porträtteras av nationella politiker. EU har fungerat som en konflikthanteringsmekanism för gemensamma tvistefrågor, men frågornas popularitet har starkt påverkat hur debatten förts i hemländerna. EU har nämligen kunnat spela den perfekta rollen av något man kan skylla på när obekväma beslut måste fattas. Därför har nationella politiker sällan tvekat att själva ta äran för populära EU-reformer, medan de impopulära besluten har porträtterats som ”EU:s krav”.

EU har blivit platsen dit man skickar sina jobbigaste, mest impopulära frågor. När beslut sedan fattas, så suckar man djupt och hänvisar till att man själv varit emot detta från början men att ”EU tvingar oss”. I själva verket är det ju just de nationella politikerna som faktiskt är EU och därmed också de som drivit fram besluten.

Detta har ofta skapat en medial situation där EU:s demokratiska legitimitet undergrävts av både vänster- och högerpolitiker. Idag ser vi resultatet av denna strategi. Överallt i Europa sprids rykten om att EU tvingar igenom impopulära reformer var helst det passar. Detta är en av de främsta anledningarna till att populisternas nidbild av EU kunnat få så starkt fotfäste.

Men bilden är i grunden osann, och med en ärligare bild kan detta ändras. Därför har alla vi som är politiskt verksamma på olika nivåer en viktig hemläxa att göra. Nationella politiker, som ser behovet av EU, måste bli ärliga i sin kritik men också lika ärliga i sin uppskattning. Det handlar om att våga dela politiska framgångar i EU med sina europeiska grannar, men också att dela bakslagen. Bara så kan en ärlig bild av hur EU faktiskt fungerar få genomslag i den mediala verkligheten. Att tänka på Unionens överlevnad är idag viktigare än att tänka på vem som kniper de EU-kritiska rösterna vid nästa nationella val.

Men politikerna är inte de enda som behöver göra sin hemläxa. Även medierna har ridit på bilden av ett diktatoriskt EU som tvingar igenom märkliga reformer. Brittiska medier har här varit det mest extrema exemplet på hur en ensidig och förvriden bild av EU medvetet sprids för att förstärka nidbilden. Men även svenska medier bär ett ansvar.

Inte sällan saknar medierapporteringen om viktiga mediebeslut information om vilken institution som tagit beslutet. Sådana trivialiteter som om det var Europaparlamentet, EU-kommissionen, Europeiska rådet eller någon annan myndighet som tog beslutet besparar man medborgarna. Istället säger man kort och gott ”EU har beslutat”.

Vi har alla ett ansvar att ta, både politiker, journalister och medborgare. De enda som i slutändan vinner på att svartmåla EU som en diktatorisk koloss är populisterna.

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: