Arkiv

februari 14, 2017

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Ja till fortsatt öppenhet och avtal EU-Kanada


Gästkrönika i Nerikes Allehanda (se pdf).

Negativa Brexit och Trump behöver inte bli ett mönster för Europa utan kan lika väl förbli en parentes i västvärldens historia. Men det krävs att vi väljer det. Det är nu vi måste mobilisera våra krafter för att stå upp för öppenheten – på båda sidor av Atlanten. Därför röstar jag ja till frihandelsavtalet Ceta mellan Kanada och EU på onsdagen.

Ceta är världens modernaste frihandelsavtal. Det går bortom minskandet av handelsbarriärer och tullar och tar full hänsyn till människor och miljö. Med Ceta sätter vi den nya guldstandarden för frihandelsavtal och arbetar emot en värld där Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin får sätta värderingsagendan.

För mig och andra liberaler är Ceta ett uttryck för de liberala grundvärderingarna. Det vill säga tron på individuell skaparkraft, frihet och vikten av en sammankopplad värld baserad på rättvisa regler och lagar. Lika självklart som att jag ska ha friheten att uttrycka min egen åsikt eller gifta mig med vem jag vill, lika självklart är det att jag också ska få starta företag och handla med andra.

På andra sidan Atlanten är vår partner Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Hans Liberal Party gick från att vara ett litet marginaliserat parti till att forma en egen regering. Under hans två första år har Kanada genomfört en rad liberala reformer, såsom rättigheter för ursprungsbefolkningen, miljöskydd, skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare samt lovat att Kanada ska ta emot 25 000 syriska flyktingar. Hans största bedrift är dock att han genom sina reformer visat på hur ett liberalt värdebaserat ledarskap ser ut.

Genom Ceta kommer vi stärka banden till ett land som delar EU:s grundläggande värderingar. Öppenheten våra länder emellan kommer ha goda effekter för vårt gemensamma välstånd och bli en referenspunkt för framtida internationella relationer. Det beräknas enligt EU-kommissionen minska exportkostnaderna till Kanada med 470 miljoner euro för europeiska företag, enbart baserat på slopade tullar och avgifter. Därtill beräknas avtalet leda till 25 procent ökad handel mellan EU:s medlemsländer och Kanada, vilket i sin tur bidrar till vårt gemensamma välstånd.

På onsdagen kommer Europaparlamentet förhoppningsvis att anta Ceta-avtalet i plenum. Det väntas bli jämnt mellan ja- och nejblocken i voteringen. Jag förväntar mig att alla vi 20 svenska Europaparlamentariker kommer rösta för avtalet. Tyvärr velar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fortfarande. Speciellt ett exportberoende land med en fantastisk högteknologisk industri som Sverige gynnas av alla de möjligheter till bra jobb, innovation, tillväxt och framgång som Ceta skulle ge.

Det råder ingen tvekan om att Ceta är en ovärderlig tillgång för att Sverige och Europa ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och för att vi ska kunna bibehålla vårt välstånd. Men det handlar även om att sätta värderingsagendan. Ett nej bland våra svenska Europaparlamentariker vore därmed ett svek mot Sveriges välfärd, och de liberala grundvärderingar som nu ifrågasätts av populisterna.

Det är dags att ta ställning, mobilisera vår optimism för framtiden och med politisk vilja besegra den destruktiva populismens framfart. Ett viktigt steg i detta är att vi svenska Europaparlamentariker hjälper till att ro Ceta-avtalet i hamn på onsdag.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: