Arkiv

september 7, 2016

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Staten och kapitalet sitter inte i samma båt

FB9Gästkrönika i Nerikes Allehanda (se även pdf):

Det är hög tid för EU att en gång för alla sätta stopp för multinationella bolags aggressiva skatteplanering. Vi måste också se till att otillåtna statsstöd till enskilda företag upphör. Därför fortsätter jag nu det viktiga arbetet med att vinster inom EU ska beskattas i de länder där de genereras genom så kallad country-by-country reporting.

Förra veckan dömde kommissionären Margarethe Vestager ut den skatteuppgörelse som det amerikanska teknikbolaget Apple och den irländska staten har haft under en följd av år. Den innebar bland annat att Apple redovisade alla vinster från EU enbart på Irland, med resultatet att bolaget bara betalade 0,005 procent i effektiv bolagsskatt under 2014. Irland tvingas nu driva in 13 miljarder euro från Apple.

Som liberal vill jag verka för att främja företagande. Därför välkomnar jag EU-kommissionens besked. För faktum är att uppgörelser som den mellan Irland och Apple äventyrar konkurrenskraft, innovationskraft och legitimitet för EU:s inre marknad, vilket i sin tur kan bana väg för monopol, stagnation och korruption.

Särskilda skattelättnader för storbolag hämmar tillväxten av små och medelstora företag, alltså de företag där tillväxten av nya jobb sker inom unionen i dag. Enligt en rapport från EU-kommissionen 2012, svarade små och medelstora bolag för mer än två tredjedelar av sysselsättningen inom den privata sektorn, och 85 procent av nettotillväxten för arbetstillfällen.

Apple påpekade i ett uttalande att det beslut som fattades av kommissionen kan komma att hämma utländska investeringar i Europa. Bolaget tycks mena att man agerat i god tro. På den punkten kan nog ingen uttrycka det bättre än Vestager själv, som sade att om min skatt var 0,05 procent, och sedan sjönk till 0,005 procent, skulle jag ta en extra titt på min skattsedel.

Skatter i EU – eller på global nivå för den delen – är ingen enkel sak. Men det minsta vi kan göra i ett första steg är att se till att företagande sker på rättvisa och lika villkor inom alla medlemsländer. Att Apple i snitt skattat 1 procent av sina vinster på Irland är en skymf mot de övriga Irländska bolag som har 12,5 procent i skattesats.

I höst kommer jag att i parlamentets rättsliga utskott att arbeta med ett nytt förslag till lagstiftning på detta område. Förslaget går ut på att multinationella bolag som agerar på den inre marknaden, oavsett ursprung, ska beskatta vinsten i det medlemsland där den uppstått. Både G20-länderna och OECD ställer sig bakom förslaget. Det hela syftar till att öka transparensen runt de stora bolagens skatteutbetalningar, något som ytterst är en demokratifråga.

Fritt företagande på lika villkor är en grundpelare för ett starkt marknadsliberalt samhälle som jag vill verka för. Särskilda gräddfiler för att garantera arbetstillfällen hos storbolagen är idéer som hör till en svunnen tid.

Viktigt att komma ihåg är att Irland är den huvudsakliga boven i dramat, inte Apple. Företagens ansvarar ju som bekant främst gentemot sina aktieägare. medan statens ansvar är att skydda medborgarna och deras rättigheter. Staten måste se till att kapitalet får rätt förutsättningar för att sporra innovation och sysselsättning – men staten och kapitalet bör inte sitta i samma båt.

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: