Arkiv

augusti 18, 2012

Gemensamt EU-patent snart verklighet

Och här kommer min krönika om det gemensamma EU-patentet som publicerades i NA i veckan.

Förra året gjordes en kvarts miljon nya ansökningar till det europeiska patentkontoret i München. Samma år gjordes knappt 50 000 ansökningar i USA. Ändå är det betydligt dyrare och krångligare att få patent i Europa än i USA.

I USA kan en uppfinnare med en enda ansökan på ett enda språk få ett patent som gäller på hela den amerikanska marknaden. I Europa måste en patentansökan godkännas i varje land på varje lands språk. Förutom översättningskostnaderna tillkommer dessutom ansökningsavgifter i varje medlemsland, vilket gör att det är över tio gånger dyrare att söka patent i 13 av EU:s 27 medlemsländer än för hela USA.  

I nästan 40 år har EU jobbat för att skapa ett gemensamt patent för Europa. Utredning efter utredning visar att ett gemensamt EU-patent skulle skapa stora besparingar för europeiska företag och stimulera forskning och utveckling. I stället för att betala miljoner till patentjurister, översättare och administration, skulle företagarna kunna lägga pengarna på produktutveckling, nyanställningar och expansion.

Striden om var EU-patentdomstolen, som väntas sysselsätta ett 40-tal personer, ska ligga har i ett halvår blockerat tillkomsten av ett europeiskt patent. I dagarna beslutade Fredrik Reinfeldt och EU:s 26 övriga stats- och regeringschefer att EU-patentdomstolen får tre säten, i Paris, München och London. Delningen är varken logisk eller effektiv utan ett praktexempel på hur det går när medlemsländer sätter nationell prestige och kortsiktiga nationalistiska principer före Europas gemensamma bästa.

Men i och med att tvisten om var EU-patentdomstolen ska ligga är nu löst, är vi nu ett steg närmare målet. Snart röstar vi i Europaparlamentet om det gemensamma patentskyddet. Jag är stolt över att jag varit med och förhandlat fram ett gemensamt EU-patent som innebär att forskare, uppfinnare och innovatörer genom en enda ansökan kan söka patent som gäller i hela Europa, och där tvister kan lösas i en gemensam domstol och vars beslut är giltigt i alla medlemsländer.

För våra företag kommer det att vara livsviktigt att ha tillgång till en stark hemmamarknad i Örebro, Sverige och Europa för att kunna ta steget ut globalt och på riktigt kunna konkurrera med de allt större ekonomierna i Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, men även med USA och Japan. Europas möjlighet till inflytande på den internationella marknaden kommer att bero på om vi förmår tala med en röst.

Våren 2014 väntas den första patentansökningen som gäller i hela EU godkännas. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Vad vi behöver är en öppen och modern inre marknad.

Cecilia Wikström (FP)
Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: