Arkiv

juni 3, 2016

Nyhetsbrev #28: Grundläggande europeiska värden måste försvaras

FB9Polens nationalkonservativa regering har stiftat nya lagar som kan få mycket långtgående konsekvenser och ytterst leda till att rättsväsendet politiseras och mediernas frihet slås sönder.

Detta har kritiserats hårt av Venedigkommissionen, som slår fast att sådana förändringar underminerar de tre grundläggande principer för alla länder som tillhör Europarådet, nämligen vidmakthållandet av demokratin, garanterade av de mänskliga rättigheterna och en säkerställd rättssäkerhet.

Därför är jag glad över att EU-kommissionen nu gett den polska regeringen några få dagar på sig att ”göra betydande framsteg” för att ändra de nya lagarna, som utan tvekan allvarligt hotar medborgarnas rättssäkerhet. Europaparlamentet antog för ungefär en månad sedan en resolution som klart och tydligt slår fast att respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstiftningen inte är ett val utan en skyldighet som måste efterlevas av varje medlemsland i EU.

Polen utgör en viktig del av ett enat Europa, och därför är det oroväckande att se hur landet mer och mer distanserar sig från de grundläggande europeiska värderingarna.
Det är nu hög tid att få ett slut på detta EU-Domino, där grundläggande rättigheter sätts på undantag i land efter land. Görs inga progressiva reformer från Polens håll måste EU-kommissionen inleda ett så kallat artikel 7-förfarande, som bland annat kan innebära att landets rösträtt dras in i ministerrådet. På grund av de långtgående politiska konsekvenserna, har detta instrument aldrig använts hittills, även om vi är många som menar att det borde använts för länge sedan beträffande Ungern.

Låt oss tillsammans försvara, förmera och fördjupa och värna de värden och de principer som hela EU-projektet bygger. Bara så kan vi lämna över ansvaret för vår union till kommande generationer.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: