Arkiv

mars 12, 2013

I Studio Ett: Nu ökar trycket på Ungern

DSC06141I går röstades ett mycket kontroversiellt lagförslag röstas igenom av det Ungerska parlamentet med premiärminister Victor Orban i spetsen. Det 15-sidor långa förslaget skulle bland annat begränsa domstolars frihet, tvinga universitetsstudenter att stanna kvar och jobba i Ungern samt kriminalisera hemlöshet. Hör Annika Ström Melin, Eu-expert och ledarskribent på Dagensnyheter, oberoende liberal, samt mig diskutera frågan.

”Orban och hans regering har inte lärt sig någonting, vi måste kräva ett bättre system för att se till att medlemsländerna följer de grundläggande rättigheter som alla EU:s medborgare har rätt till. Jag tycker det är rimligt att vi påför Ungern sanktioner av både ekonomisk och politisk karaktär. Detta är grova överträdelser mot Ungerns medborgares rättigheter. Vi hade EU-domstolen som så sent för bara några månader sedan dömde ut förtidspensioneringen av domarna, den oberoende centralbanken och kriminaliseringen av hemlösa.  Det är avskyvärt, jag använder sällan ett så starkt ord men i det här sammanhanget är det helt rätt. Det hade varit trevligt om Carl Bildt hade varit bland de fyra utrikesministrar (Tyskland, Nederländerna, Finland och Danmarks) som tryckt på att man ska använda artikel 7-förfarandet som finns i Lissabonfördraget.

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Brussels: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: