Arkiv

januari 16, 2013

In action i plenum!

Deltog flitigt i debatterna i plenum under veckans Strasbourg-session. Bland annat debatterade och utvärderade jag det cypriotiska ordförandeskapet som avslutades i december.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=obvScBTqkD4]

Cypern är ett ungt medlemsland i EU och har nu genomfört sitt första ordförandeskap. Nu är det tid för oss att summera den tid som gått.  Vi är många som med glädje konstaterar att EU under sitt cypriotiska ordförandeskap har nått framgång på flera området.

Som gruppledare i det rättsliga utskottet JURI, är det glädjande att minnas hur det europeiska patentet under ert ledarskap blev verklighet.  Efter 37 års upprepade försök nådde vi i mål, och detta kommer många av oss med glädje och tacksamhet att minnas.

Som rapportör för Dublinförordningen erkänner jag också era försök att nå överenskommelser kring det gemensamma europeiska asylpaketet. Att vi inte nådde hela vägen fram, berodde inte på det cypriotiska medlemsskapet, utan på egenintresse och ovilja till gemensamt ansvarstagande för de asylsökande runtom i medlemsländerna. Detta perspektiv kom att dominera, vilket jag djupt beklagar. Med vi är många som kommer att minnas det cypriotiska ordförandeskapet med erkänsla tacksamhet och glädje.

Under de dagar som kommer ska vi tänka på Cypern som ett litet, vackert, spännande medlemsland som under sitt allra första ordförandeskap lärde oss att vi inte ska betrakta Cypern som ett litet land, ett turistmål, utan som ett litet land som visat sig vara ett för EU mycket viktigt medlemsland.

Och så en kort fråga till det EU-skeptiska partiet EFD om deras visioner för EU:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=I46fZxzIQrg]

Och så gav jag mig in i debatten kring Europaparlamentets förslag om en ny förvaltningslag som röstades igenom i plenum i går:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3AeHCYAFbJY&w=420&h=315]

Tack herr talman,

Tillåt mig först och främst att tacka herr Berlinguer för hans outröttliga arbete med denna fråga under en lång tid. Jag tycker att det förslag till ny förvaltningslag för Europa som vi har framför oss är alldeles utmärkt och jag hoppas verkligen att kommissionen låter sig inspireras av den tydliga signal som parlamentet imorgon kommer att skicka. Både till kommissionen och våra medborgare i alla medlemsländer.

Det är hög tid att Europas institutioner får en gemensam och modern förvaltningslag som genom att göra det enklare för medborgare att kontakta institutioner och myndigheter på den europeiska nivån också kan bidra till att föra unionen närmare medborgarna.

Oaktat om vi är Europaparlamentariker, kommissionärer, ministrar i rådet eller tjänstemän så får vi aldrig glömma att vi alla har för att tjäna Europas medborgare. Alltid tjäna men aldrig styra över. Vi är här för medborgarna och inte tvärt om. Just därför tycker jag att det är självklart att vi utnyttjar den rättsliga grund som Lissabonfördraget har givit oss och så snart som möjligt antar en gemensam förvaltningslag för Europas institutioner och myndigheter.

Tack igen till alla kollegor och särskilt herr Berlinguer. Nu hoppas jag att kommissionen ska vara tydlig och säga att de inom kort avser tillmötesgå parlamentets önskemål och inom kort presentera ett lagförslag i linje med detta förslag.

Och med det tackar jag er, herr talman.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: