Arkiv

juni 8, 2017

Jag backar Birgitta!

Jag beundrar och respekterar både Jan Björklund och Birgitta Ohlsson och räknar dem båda som personliga vänner sedan många år. Som präst har jag vigt Birgitta och döpt Jans båda söner.

När partiledarfrågan nu står i fokus inför höstens kommande landsmöte anser jag att vi liberaler måste se det som något positivt att den interna partidemokratin fungerar och att vi är väl rustade att möta framtiden, då vi nu har två personer som känner sig kallade att leda partiet i en för liberaler i hela EU mycket svår tid, då våra grundvärderingar starkt ifrågasätts av nationella, främlingsfientliga och populistiska krafter. Oavsett vem landsmötet ger förtroendet att leda vår liberala rörelse så kommer vi att ha en tydlig och stark ledare.

Jag utgår från att våra partimedlemmar kommer att delta i denna process med ett positivt förhållningssätt och ge sitt stöd till den kandidat som de anser bäst kan leda vårt parti och presentera våra värderingar och politiska förslag.
Jan Björklund har varit utomordentligt viktig som Folkpartiets- och nu Liberalernas- partiledare. Han har betytt oerhört mycket för svensk skolpolitik. Genom de reformer han genomförde som minister har han lagt grunden till morgondagens bildningspolitik och framtidens kunskapssamhälle.

När Birgitta Ohlsson nu har stigit fram och meddelat att hon står till förfogande som partiledare så ser jag att vi liberaler kommer att kunna välja mellan två mycket skickliga kandidater.

I flera av EU:s medlemsländer har vi sett hur liberala ledare under det senaste året stigit fram och erbjudit motoffensiv mot populism, EU-skepticism, främlingsfientlighet och nationalism. Tydligast är Emmanuel Macron, som förnyar fransk politik med att samla en politisk mittenrörelse med en socialliberal politisk agenda för ekonomisk reform, bildning och ett starkt EU-engagemang. Denna socialliberala agenda måste nu bli Liberalernas största och mest genomgripande politiska prioritering inför kommande år. Vårt uppdrag är att försvara en politik som kan inge människor hopp inför framtiden, en tro på människans inneboende kraft och möjligheter att skapa sitt liv och att ge varje person möjlighet och förutsättningar att växa personligt och känslan av att delta i bygget av ett bättre framtida samhälle tillsammans.

För detta uppdrag är Birgitta Ohlsson mest lämpad. Med sitt socialliberala patos, sin gedigna erfarenhet som riksdagsledamot och EU-minister under en följd av år i kombination med hennes brinnande entusiasm, hennes bildning och engagemang, hennes kraft och energi och starka förmåga att entusiasmera människor kommer hon att kunna leda den politiska kampen i centrala socialliberala frågor.

Birgitta är en av de mest samarbetsvilliga och skickligaste politiker som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med. Hon har en sällsynt förmåga att inspirera både partivänner och människor utanför den liberala familjen. Ingen svensk politiker har som hon med sin positiva människosyn kunnat lyfta fram unga människor och ge dem hopp och framtidstro. Jag är övertygad om att Birgitta Ohlsson har förmågan att både vinna debatter- och samtidigt vinna människors sympati. Om landsmötet ger henne det mandatet, så kommer hon att kunna leda en liberal förnyelse mot framtida valsegrar.

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Brussels: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: