Arkiv

september 13, 2018

Kommenterar mandat för förhandling av nya upphovsrättsregler

I onsdags röstade vi om ett förhandlingsmandat för EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Det finns behov av att skapa en mer modern upphovsrätt som fungerar i den digitala eran. Det finns till exempel en onyanserad konkurrenssituation mellan musiktjänster som Spotify och YouTube, där den senare delvis använder det faktum att det är deras användare som laddar upp låtar på plattformen för att inte förhandla licenser och därmed betala lika mycket i ersättning till artisterna som tjänster som Spotify som måste förhandla licenser innan de kan lägga ut något på sin tjänst. Det skapar en osund konkurrenssituation som borde lösas. Det finns också andra exempel på att den digitala tid vi lever i som kräver en mer modern upphovsrätt.

Tyvärr har Europaparlamentet nu beslutat om regler som försöker åtgärda dessa, och andra, problem på ett i inadekvat sätt. Internet-plattformar som YouTube och andra skulle exempelvis tvingas att införa ett sorts uppladdningsfilter där man skulle stoppa uppladdningar som potentiellt kränker upphovsrätten innan de läggs upp. Problemet är att sådana filter riskerar att filtrera bort mycket som också är fullt tillåtet genom undantag i upphovsrätten såsom parodier, kommentarer och liknande. Det riskerar att begränsa möjligheten för människor att med frihet och kreativitet uttrycka sig. Kvar i texten finns även en sorts länkskatt där förläggare ska kunna kräva pengar av personer som länkar till verk som de äger rättigheterna till, vilket har prövats och misslyckats i både Tyskland och Spanien.

Under omröstningen röstade jag på en rad ändringsförslag som utarbetats av min liberala kollega Marietje Schaake från vårat liberala systerparti D66 i Nederländerna, och som på ett rimligt sätt försökte att lösa många av dessa problem och samtidigt säkra en stark och modern upphovsrätt. Eftersom dessa förslag tyvärr inte fick en majoritet i parlamentet så röstade jag i slutvoteringen emot förslaget.

Förslaget kommer nu att förhandlas vidare mellan Europaparlamentet och ministerrådet i så kallade trilogförhandlingar. Jag utgår från att den svenska regeringen kommer att inta samma skeptiska hållning som de svenska Europaparlamentarikerna gjort till dessa regleringar. Sannolikt kommer en färdigförhandlad text tillbaka till parlamentet för godkännande någon gång innan parlamentsvalet i maj nästa år.

Även om jag alltså röstade emot denna text så tror jag att man ska iaktta en sund skepticism till vissa av de domedagsprofetior som under debatten förts fram från båda sidor. Det är viktigt att komma ihåg att både de stora teknikföretagen och upphovsrättsbranschen är enormt starka lobbygrupper i Bryssel och att det förekommit överdrifter åt båda håll under debatten. Veckans beslut innebär självklart inte slutet på ett fritt internet men det skapar onekligen flera problem. Förhoppningsvis finns det fortfarande en möjlighet att stoppa de dåliga delarna i detta förslag och skydda ett fritt och kreativt internet, samtidigt som vi värnar om kulturen och den oberoende journalistiken. Jag kommer i alla fall att fortsätta det arbetet.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: