Arkiv

januari 8, 2018

Krönika i Borås Tidning: En miljon erasmusbebisar har fötts!

Krönika publicerad i Borås Tidning (se även pdf):

Erasmus+programmet har bidragit till ett mer integrerat Europa, där vi verkligen lever upp till EU:s valspråk: förenade i mångfalden.

Det är inte så många som känner till den holländska humanisten Erasmus av Rotterdam, men hans namn lever bland annat vidare genom Europas framgångsrika utbytesprogram Erasmus+, som i år fyller 30 år.

Under den här perioden har över nio miljoner europeiska medborgare tagit del av utbytesprogrammet, som har vidgats till volontärverksamhet, praktikprogram, utbildning för lärare samt samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och institutioner. Vinsten är att unga européer har fått en ökad förståelse för omvärlden, fått vänner för livet, hittat ett jobb, lärt sig nya språk och kanske till och med bildat familj med en partner som man har träffat under utbytestiden.

Var fjärde erasmusstudent har funnit kärleken genom sin tid i ett annat EU-land, vilket har lett till att över en miljon erasmusbebisar fötts under 30 år. Kort sagt, Erasmus+programmet har bidragit till ett mer integrerat Europa, där vi verkligen lever upp till EU:s valspråk: förenade i mångfalden.

Erasmus+programmet står för allt som EU-samarbetet innebär. Förra året deltog nästan 14 000 svenskar i olika Erasmus+program, inklusive utbyten, praktik och yrkesutbildning. Det låter som en hög siffra, men sett till det totala antalet i hela EU, 725 000, står Sverige endast för en bråkdel med knappt två procent av utbytena. I Danmark genomför 40 procent av studenterna en del av sin utbildning utomlands, medan bara 14 procent av våra svenska studenter tar chansen. På det sociala toppmötet som hölls tidigare i höstas i Göteborg var EU:s ledare överens om att man till år 2025 kommer att jobba för att fördubbla antalet deltagare i utbyten i Europa.

Som ledamot i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter har jag arbetat med frågor om hur vi ska öka den sociala inkluderingen, se till att färre hamnar i utanförskap och förebygga extremism. Det absolut viktigaste är att arbetet börjar på gräsrotsnivå och att det utgår från de värderingar som europasamarbetet är byggt på: främjandet av demokrati, rättsstatens principer och respekten för människors grundläggande fri- och rättigheter. Bara genom att arbeta tillsammans för pluralism, icke-diskriminering, tolerans och solidaritet kan vi komma närmare en lösning för framtidens utmaningar. Erasmus+programmet är ett viktigt verktyg för detta.

Den fria rörligheten är en av grundpelarna i EU-samarbetet och en av de friheter som EU:s medborgare uppskattar mest. I vår tid där vi ser högerpopulistiska krafter som gör sig påminda och medborgarnas rättigheter inskränkas i medlemsländer som Ungern och Polen, är det oerhört viktigt att vi slår vakt om den fria rörligheten. De ungdomar som växer upp i EU ska kunna dra nytta av fördelarna med att ingå i världens mest framgångsrika fredsprojekt. De ska kunna känna sig trygga, säkra och delaktiga.

Tyvärr fick jag i dagarna ta del av beskedet att den före detta kommissionären Manuel Marín gått ur tiden. Han gick även under namnet ’Erasmusprogrammets fader’, eftersom han under sin tid som EU-kommissionär på 80-talet lanserade projektet. Vi bör hedra minnet av Marín och minnas allt han har gjort för europeisk integration.

Erasmus+programmet är mer än bara ett utbytesprogram. För när vi tänker efter så börjar och slutar det europeiska engagemanget med vad framtida generationer har för relation till EU och i vilken utsträckning de känner sig delaktiga i detta fredens och frihetens projekt.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: