Arkiv

mars 12, 2018

Krönika i BT: Att inga judar i Österrike deltog vid minnesstunden sände starkt budskap

Krönika publicerad i Borås Tidning
De senaste åren har vi sett hur Ungern på olika sätt har urholkat sitt demokratiska system. Regeringen Orbans politisering av rättsväsendet, dess underminering av yttrandefriheten och avsevärda kränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter har väckt starka reaktioner inom EU och Ungern har också vid flera tillfällen fällts av EU-domstolen.

Den polska regeringen har sedan ett par år tillbaka följt det ungerska exemplet och har låtit det gå så långt att EU-kommissionen i december förra året startade ett så kallat ”artikel-7 förfarande” mot Polen. Denna artikel stipulerar hur man går tillväga när ett land bryter mot artikel två, som reglerar just medborgarnas grundläggande rättigheter. Artikel sju är långtgående, den har kallats för ”atombomen” och kan leda till att ett lands rösträtt i Ministerrådet dras in.

Fler av EU:s medlemsländer kan dessvärre vara på väg åt samma anti-demokratiska håll som Ungern och Polen. Hur Italiens framtid formar sig efter helgens parlamentsval, där högerextrema och populistiska partier fick nästan varannan väljares röst, står i skrivande stund inte klart. Dessvärre står det dock fullständigt klart att högerpopulismen är en stark politisk kraft i EU.

Många befarar att Österrike är nästa land som kan komma att styras av en regering som rör sig mot nationalism, främlingsfientlighet och anti-demokratiska principer med stora steg, under det att EU:s övriga politiska ledare tittar på under tystnad.

När det konservativa partiet ÖVP i Österrike efter parlamentsvalet i höstas meddelade att de skulle samregera med det högerextrema och främlingsfientliga FPÖ, så var omvärldens tystnad lika talande. Bojkotten som övriga EU-länder drev igenom när samma regeringskoalition bildades år 2 000 uteblev. Högerextrema partiers ställning på den politiska arenan verkar att under de 18 åren som gått ha genomgått ett slags normaliseringsprocess där tabustämpeln har tvättats bort.

Samtidigt ser vi hur oron växer hos österrikarna, i synnerhet inom den judiska gruppen och dess strukturer. Nyligen uttalade sig inrikesminister Herbert Kickl, från FPÖ, om att asylsökande bör hållas på en ”koncentrerad plats”, ett språkbruk som bara kan leda åt ett håll. Med tanke på FPÖ:s rötter i nazismen, där bland annat partiets grundare Anton Reinthaller har en bakgrund som SS-officer, är den judiska befolkningens oro synnerligen väl befogad. Vi ska komma ihåg att precis innan Reinthaller blev partiledare så hade han släppts ut ur fängelset efter att ha avtjänat sin sitt straff för de krigsförbrytelser som han dömdes för efter andra världskrigets slut.

En mängd andra stötande främlingsfientliga uttalanden ger en fingervisning om vart Österrike kan tänkas vara på väg. Med tanke på att de demokratiska principerna har attackerats i både Polen och Ungern, ser jag med stor oro på att FPÖ tilldelats nyckelposter i den österrikiska regeringen, exempelvis inrikesministerposten.

Men allting är inte dystert. Hedersvärda aktioner från grupper i civilsamhället ger mig hopp! Ta till exempel demonstrationen vid Heldenplatz i Wien, där tusentals medborgare i början av året samlades för att demonstrera mot den nya regeringen och den främlingsfientlighet som riskerar att växa som en konsekvens av deras politik. Initiativet kom från en medborgarrörelse i huvudsak bestående av mor- och farföräldrar i Österrike, vars minnen från andra världskriget har väckts. Även den judiska församlingen har visat på motstånd, genom att avstå från att delta vid evenemang där FPÖ-företrädare finns representerade. Att inga judar deltog vid den nationella minnesstunden på Förintelsens minnesdag i januari sände ett otroligt starkt och viktigt budskap till hela världen.

Österrikes aktiva civilsamhälle imponerar och ingjuter ett visst hopp om förändring. Där politiker retirerar måste civilsamhället organisera sig och visa att högerextrema partier inte hör hemma i ett demokratiskt land. Det är allas vårt uppdrag, mitt som Europaparlamentariker och ditt som medborgare i ett demokratiskt samhälle, att bekämpa den extremism och den antisemitism som brer ut sig. Bara så kan vi vända Ungern, Polens och Österrikes utveckling och garantera att EU förblir det fredens och frihetens projekt som den skapades för att vara.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: