Arkiv

mars 6, 2019

Krönika i Borås Tidning: Mays taktik är ansvarslös

Krönika i Borås Tidning, se även pdf.

Det är bara en dryg månad kvar till den 29 mars, då Storbritannien officiellt ska lämna EU. Men än är det lång väg kvar innan ett slutgiltigt utträdesavtal är på plats. Situationen inger inte något större hopp om att mardrömsscenariot ”no deal” – ett utträde utan utträdesavtal, kommer att kunna undvikas.

Brexit fortsätter i orons tecken

I söndags bestämde sig Storbritanniens premiärminister Theresa May för att fortsätta Brexitförhandlingarna i orons tecken. Hon lät meddela att hon inte kommer att utlysa en omröstning om Brexit i det brittiska underhuset före den 12 mars, alltså mindre än tre veckor innan ett av de mest avgörande ögonblicken i EU:s historia ska ske. Detta sätter ytterligare press på de redan hårt ansatta brittiska ledamöterna att godkänna det utträdesavtal som May presenterar vid nästa omröstning. Visserligen har May nyligen meddelat att hon kommer att begära en förlängning med ytterligare två månader om underhuset återigen röstar ner hennes förslag. Men utträdet kan inte fördröjas hur länge som helst, särskilt inte med tanke på att ett nytt Europaparlament, utan brittiska parlamentariker, ska tillträda efter valet. En förlängning på några månader löser inte grundproblematiken: att det brittiska parlamentet inte verkar kunna enas internt om Brexit.

Det blir mer och mer uppenbart att Theresa Mays taktik just nu enbart går ut på att göra det svårare för underhuset att rösta emot henne den 12 mars.

Det är en oansvarslös taktik med mycket höga risker. Förlorar hon, förlorar alla och risken för att hon inte kan prognostisera underhusets agerande är tyvärr stor.

Jag kan inte annat än att hoppas på att Theresa May snarast ändrar sin strategi. Men med tanke på hur hon har skött Brexitförhandlingarna hittills är jag rädd för att jag hoppas förgäves. Den brittiska attityden har varit en blandning av otydlighet, oseriösa krav och skuldbeläggning, vilket lett till att EU, med rätta, tröttnat.

Inget starkt och stabilt ledarskap

Istället för att söka ett brett stöd i underhuset genom att samarbeta med oppositionen inför förhandlingarna med EU, har May hela tiden förlitat sig på den marginella majoriteten hon förskaffat sig genom en bräcklig koalition med det Nordirländska ytterkantspartiet DUP. Detta misslyckades totalt eftersom May inte ens hade ett samlat partistöd för sitt egna avtal. Trots detta har inga konstruktiva samtal med oppositionen skett.

Därför meddelade oppositionsledaren, socialdemokraten Jeremy Corbyn, i måndags att oppositionen kommer att lägga fram ett ändringsförslag inför omröstningen den 12 mars. Ett alternativ till den Brexit som May förespråkar. Faller ändringsförslaget kommer de brittiska socialdemokraterna att stötta en andra folkomröstning om Brexit. Detta utspel kommer troligen inte ha några praktiska effekter då de är en minoritet i parlamentet, men det signalerar att klyftan i brittisk politik växer sig allt större. Klart är dock att Theresa May inte besitter det starka och stabila ledarskap hon så gärna vill utstråla. En stark ledare måste kunna samla de politiker hon förväntas leda.

När den geopolitiska kartan ska ritas om har vi inte tid med något så trivialt som intern brittisk partipolitik.

Det är dags för Storbritannien att lyfta blicken och se till det gemensamma bästa för alla oss EU-medborgares skull.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: