Arkiv

juni 18, 2018

Krönika i NA: Det ska vara enkelt att vara europé

Krönika publicerad  i Nerikes Allehanda.

Det måste vara enkelt att vara europé

I EU kan man vara både svensk och europé på samma gång. Det spelar ingen roll var i Europa du befinner dig, för var du än är så är du hemma. EU ska riva de murar som fortfarande finns och bygga broar mellan oss.

Den inre marknaden, som tillåter fritt flöde för människor, varor, tjänster och kapital bidrar till detta och integrerar medlemsländerna och dess medborgare.

Många förenklingar och förbättringar återstår. I dagens uppkopplade värld går utvecklingen snabbt och digitaliseringen ställer nya krav på rörligheten. I dag går unionens medborgare fortfarande miste om många av sina digitala möjligheter när de lämnar hemlandet, eftersom de digitala rättigheterna fortfarande inte kan transporteras fritt mellan länderna i EU.

Harmoniseringar på den digitala inre marknaden måste göras så att privatpersoner och företag kan kommunicera, bedriva handel, utveckla nya produkter och närma sig varandra utan krångel.

Det skulle inte bara bidra till att stimulera ekonomin och skapa hundratusentals nya jobb i EU, utan också förenkla våra liv när vi flyttar och reser mellan medlemsländer.

Stora framsteg på den digitala inre marknaden

Därför ser jag med nöje och stolthet tillbaka på de stora framsteg som har gjorts av EU på den digitala inre marknaden under senare år.

Ett av de största framstegen på den digitala marknaden är att du sedan i april i år kan ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU. Det innebär att du numera kan ta del av sportevenemang, e-böcker och annat innehåll från online-tjänster som Spotify och Netflix, som tidigare har blockerats när du som prenumererat lämnat Sverige.

En annan stor förbättring är förra årets avskaffande av roamingavgifterna. Det innebär att du numera kan ringa till Sverige och surfa online till samma pris oberoende om du är hemma i Sverige eller på resa i exempelvis Kroatien, Spanien eller Frankrike.

Det är alltså inte längre orimligt dyrt att kolla mailen eller läsa tidningen på nätet när du befinner dig i ett annat medlemsland.

Nu blir det billigare att ringa inom EU

I början av juni enades EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och Europaparlamentet om en uppgörelse om nya telekomregler. Hittills har företag kunnat ta ut höga avgifter för internationella samtal inom Europa. Därför är det glädjande att det framöver kommer att få kosta maximalt knappt två kronor per minut att ringa och 60 öre att sms:a från ett EU-land till ett annat. Efter att reglerna formellt har godkänts av parterna väntas de träda i kraft år 2020.

EU arbetar också för fullt för att skapa en e-handel där alla lätt, enkelt och på lika villkor kan sälja och köpa varor och tjänster på nätet. Det handlar om att göra det billigare och smidigare att leverera beställningar över landsgränserna och om att motverka geoblockeringar som gör det omöjligt eller dyrare att handla i ett annat europeiskt land.

Ska det vara möjligt att vara både svensk och europé, så måste det faktiskt också vara enkelt att vara europé.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: