Arkiv

april 30, 2015

Krönika i Nerikes Allehanda: Skapa säkra vägar för flyktingar!

Gästkrönika publicerad i NA.Capture

Under 2015 års första fyra månader har vi på avstånd bevittnat hur flyktingbåtar kapsejsat och hur cirka 2000 människor befarats ha drunknat i Medelhavet på flykt till Europa. Förra årets skrämmande rekordsiffra, där drygt 3500 människor dog på flykt undan krig och förföljselse på sin väg till vår kontinent för att söka asyl, riskerar att vida överstigas. Medelhavet är på väg att förvandlas till världens största massgrav.

Det står klart att EU:s nuvarande asyl- och migrationssystem behöver reformeras grundligt för att klara de utmaningar som unionen står inför just nu. Därför har jag utarbetat en migrationsstrategi för den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, som i förra veckan antogs på gruppmötet på onsdagen och som dagen därpå presenterades för Europas ledare på det extrainsatta EU-toppmötet i Bryssel.

I tider när fler människor än någonsin flyr undran krig och förföljelse och söker sig till EU och där tusentals av dem mister livet på sin väg hit är jag glad över att den liberala gruppen i Europaparlamentet tar migrationsutmaningarna på allvar och bemöter dem med konkreta, humana och handlingskraftiga svar.

Men tyvärr blev reaktionerna från EU:s stats- och regeringschefer svala. På toppmötet beslutades det om att budgeten för EU:s sjöövervakningsprojekt Triton skulle tredubblas, men ingenting som tacklar själva roten till problemet. För alla vet att oavsett hur mycket pengar vi ger till olika sjöräddningsaktioner så kommer drunkningsolyckorna att fortsätta fram till den dagen då vi har skapat lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU så att de inte längre är hänvisade till skrupelfria människosmugglare som sin enda möjlighet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel är den första av EU:s ledare som insett att vi behöver ett centraliserat europeiskt asylsystem som ersätter det nuvarande Dublinsystemet och jag hoppas att hon lyckas få fler kollegor med sig på denna linje. Vi är eniga om att det behövs ett europeiskt kvotsystem där de asylsökande fördelas mellan medlemsländerna, grundat på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer. Systemet bör vara flexibelt och ta hänsyn till människors individuella situationer såsom familj och släktband. På så vis kan ett gemensamt EU-system upprätthållas, som är rättssäkert och där alla asylsökande får likvärdig prövning, samtidigt som alla medlemsländer tar sin del av ansvaret.

Lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU för att få sin asylansökan prövad kan ske genom ökad vidarebosättning med krav på att fler EU-länder tar emot kvotflyktingar, men också genom att se till att medlemsländerna utfärdar humanitära visum på ambassader och konsulat, så att flyktingar på ett säkert sätt kan resa till EU och söka asyl i något av våra 28 medlemsländer.

Tiden börjar rinna ut. EU har svårt att stoppa krigen och misären som människorna fyr ifrån, men vi kan stoppa dödstalet på Medelhavets vatten och förhindra att fler kvinnor, män och barn drunknar inlåsta i ett sjunkande fartygs lastutrymme. Det är hög tid för EU:s 28 medlemsländer att inse att det är dags att ta den europeiska solidariteten till en ny nivå.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: