Arkiv

maj 22, 2014

Krönika i Nerikes Allehanda: EU måste värna om rättssäkerheten

naKrönika i Nerikes Allehanda

Öppna gränser mellan våra länder är EU:s fundament och som liberal tror jag på ett öppet Europa. Tyvärr är det inte bara arbetssökande, studerande och företag som drar nytta av vår gränslösa inre marknad. Enligt Europol finns det 3 600 olika nätverk av organiserad brottslighet som är aktiva i EU. Det handlar bland annat om narkotikahandel, människohandel, barnsexhandel, penningtvätt och bedrägerier och IT-brott.
Ett öppet samhälle kräver också att rättssäkerheten värnas. Det är dags för EU att höja ambitionen rejält i kampen mot de grovt yrkeskriminella som härjar i vår omedelbara närhet. För mig handlar den organiserade brottsligheten inte om statistik utan om förlorade människoliv och förstörd livskvalitet för de som fallit offer.

I Folkpartiet är vi övertygade om att gränsöverskridande brottslighet måste bekämpas med gränsöverskridande metoder.  Därför presenterade jag och partiledare Jan Björklund en rapport i veckan med nya förslag för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

Vi folkpartister vill:

  • Utveckla Europol till Europas FBI. Europol behöver kraftigt utökade resurser och befogenheter för att kunna driva ett eget operativt arbete.
  • Skapa ett Europas CSI. Europol behöver kraftigt förstärkt analyskapacitet för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten.
  • Utveckla Eurojust till en europeisk åklagarmyndighet. Åklagarmyndigheten ska bekämpa gränsöverskridande brottslighet som människohandel, penningtvätt och narkotikasmuggling och utreda bedrägerier med EU-medel.
  • Ta krafttag mot människohandel och barnsexbrott. EU ska satsa på varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer för människohandel och i länder där barn utsätts för övergrepp.
  • Utöka listan för EU-brott. Den gränsöverskridande brottsligheten blir allt mer diversifierad. Detta behöver avspeglas i listan över de brott som Europol har befogenhet att ägna sig åt. Bland annat måste miljöbrott, skattebrott och manipulation av spel räknas in.
  • Ge skydd till vittnen i hela EU. Hot mot vittnen blir allt vanligare, därför bör ett europeiskt vittnesskyddsprogram inrättas.
  • Stärka skyddet för integriteten. Den enskildes integritet måste stå i centrum för all brottsbekämpning. Därför behöver EU:s regler för dataskydd stärkas och EU:s datatillsyningsman bör omvandlas till en europeisk datainspektion som granskar lagförslag och reglerar hur personuppgifter får användas vid brottsbekämpning.

Folkpartiet är i dag ensamt i Sveriges riksdag om att vilja inrätta ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet. Ett europeiskt FBI kommer inte att skapas genom ett stort beslut under en nattmangling i ministerrådet. Det kommer att vara resultatet av många års hårt arbete i Europaparlamentet, nationella parlament och i regeringar. När vägen är lång är det särskilt viktigt att visa handlingskraft och presentera politiska visioner.

Vill du också att Europa tar krafttag mot den organiserade brottsligheten genom konkreta och effektiva åtgärder finns det bara ett alternativ att rösta på i det pågående Europavalet, det är Folkpartiet Liberalerna.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: