Arkiv

november 13, 2013

Kvinnans rätt till sin egen kropp

Debattartikel i Aftonbladet

De abortfientliga vindarna blåser allt kallare i EU. Abortmotståndarna återfinns snart sagt överallt. Även i Sverige vinner de terräng och måste därför bemötas på ett sakligt sätt. Därför utmanar vi i dag både Sverigedemokraterna och organisationen Ja till livet på en debatt i Stockholm kring kvinnans rätt att bestämma över sitt liv.

Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti riva upp svensk abortlagstiftning och sänka gränsen för fri abort. Ja till livet lobbar för att EU-finansiering av stamcellsforskning bör förbjudas, eftersom de menar att embryon ska betraktas som människor. Ett sådant synsätt hotar inte bara livsavgörande forskning utan även provrörsbefruktning och ytterst aborträtten.

Risken är stor att Sverigedemokraterna väljs in i Europaparlamentet i valet nästa år. Sannolikt kommer de att bygga allianser med likasinnade som Front National och Lega Nord. I land efter land ser vi hur högerkonservativa regeringar, extrema rörelser och religiösa fundamentalister försöker verka för en reaktionär och otidsenlig syn på kvinnans kropp, sexualitet och fertilitet.

Därför ska EU ska inte ha en gemensam abortlagstiftning, för det skulle riskera att vrida klockan tillbaka för länder som Sverige. Men konsekvenserna av Polens, Irlands och Maltas abortförbud måste ifrågasättas på EU-nivå. Jämställdhet är ett av unionens grundläggande värden. På Malta förhindras kvinnan att få abort även om hon riskerar att dö eller graviditeten orsakats av incest eller våldtäkt. På Irland är straffvärdet 14 års fängelse. I flera EU-länder, som Litauen, Ungern, Spanien och Rumänien försöker konservativa krafter urholka abortlagstiftningen.

Sverigedemokraternas konservativa och problematiska syn på abort är känd sedan länge. Men vi känner en ännu större frustration över att några av alliansens företrädare inte står upp för aborträtten. Det har tyvärr blivit allt tydligare att Folkpartiet är det enda alternativet för borgerliga feminister i valet till Europaparlamentet.

Moderaterna och Kristdemokraterna sviker när det gäller abortfrågan. Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) bidrog nyligen till att sabotera omröstningen om en, från svenskt perspektiv helt okontroversiell, rapport om sexuella och reproduktiva rättigheter. Rapporten reste inga krav på EU-lagstiftning, men medlemsländernas ansvar framhölls. Rapporten försvarade fri abort, tillgång till preventivmedel och sexualundervisning. Det blev en seger för abortmotståndarna och ett sorgligt nederlag för feminister över alla partigränser. Framförallt var det ett bakslag för kvinnor i Polen, Irland och på Malta, som inte ser någon ljusning i frågan.                              

Moderaterna och Kristdemokraterna har även i Europarådet, inte stått upp för kvinnans fria val. Riksdagsledamöterna Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Mikael Oscarsson (KD) la så sent som förra året fram en anti-abortmotion i Europarådet tillsammans med högerpolitiker från hela Europa. Lyckligtvis avvisades motionen då den ansågs äventyra kvinnors grundläggande rättigheter. Marietta de Pourbaix-Lundin röstade 2010, som enda svensk ledamot i Europarådet, för samvetslagstiftning vilket innebär att sjukhus och vårdpersonal får rätt att neka kvinnor abort även om det är lagligt i landet. Vilka andra patientgrupper ska nekas vård med hänvisning till vårdanställdas livsåskådning?

Mikael Oscarsson är grundare av och tidigare ordförande för organisationen Ja till livet. Han och Marietta de Pourbaix-Lundin har båda en bakgrund i abortfientliga riksdagsföreningen Forum för familj och människovärde. Vi finner det märkligt att utse kända abortmotståndare som inte står bakom svensk abortlagstiftning till delegater av Europarådet.

Genom Europas historia har liberalism och konservatism utkämpat bittra strider. Det var liberaler som verkade för att riva privilegiesamhället, stred för yttrandefrihet, jämställdhet och slogs för allmän och lika rösträtt. Liberalismen och konservatismen kunde med tiden slå följe när de fick en gemensam fiende i kommunismen.

Men i EU börjar skiljelinjerna återigen bli märkbara mellan konservatismen och liberalismen. Det är en liberal plikt att bjuda de allt starkare abortfientliga krafterna motstånd och stå upp för kvinnors rättigheter. Abortfrågan är en ideologisk värdemätare som vi menar att väljarna bör ta på största allvar inför Europaparlamentsvalet nästa år.

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP)

Jenny Sonesson, (FP) utrikespolitisk talesperson för Liberala Kvinnor

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: