Arkiv

mars 13, 2013

Kvotering löser inte brister i jämställdheten

Publicerat i Barometern OT den 13 mars 2013

Ledande socialdemokrater går ut med tio punkter de anser skulle bidra till ökad jämställdhet och också tillväxt och jobb. Bland punkterna finns klassiska liberala förslag som Folkpartiet länge drivit och diskuterat, både i Sverige och på det europeiska planet. Välkomna in i debatten!
Men vi tror inte på kvotering eller rätten till heltid som lösning på problemen kring bristande jämställdhet och glastak. Vi är emot den kraftiga inskränkning i äganderätten som kvotering innebär. Andra metoder har bättre effekt.

Att företag inrättar mångfaldsplaner och strategier för att underlätta karriärmöjligheter och breddad styrelse­rekrytering. Vi vill undersöka möjligheten att ändra i den svenska bolagskoden och aktiebolagslagen för att skärpa dessa. Vi vill att man ska arbeta efter metoden ”följa och förklara”, att varje företag sätter upp egna jämställdhetsmål och rapporterar detta i årsredovisningen.
Vi har länge sett behoven av jämställda styrelserum. Studier visar att diversifierat ledarskap fungerar bättre, inte minst i kristider. För oss är det märkligt när EU-kommissionen vill reglera privata företag och inte klarar att upprätthålla principen i EU:s egna institutioner och myndigheter. Kommissionen borde först sopa rent framför egen dörr.

Bristen på jämställdhet i Europeiska Centralbanken är särskilt allvarlig. Att det inte finns en enda kompetent kvinna inom penningpolitiken i Europa faller självfallet på sin egen orimlighet.
Trots att kommissionär Reding vill se en lagfäst kvotering i privata bolagsstyrelser kunde inte en av EU:s viktigaste institutioner, ECB, uppvisa en enda kvinna i ledningen eller bland de 27 centralbankscheferna. Tala om dubbelmoral!

Hur bra och behjärtansvärda S-punkterna än är så lämnar de oss också med en del frågor. Vill (S) ha mer EU-reglering eller inte? Kommer Socialdemokraterna att stödja en reglering av 10-punktsprogrammet på EU-nivå om det föreslås i ett EU-direktiv, eller förordningar?

Olle Schmidt och Cecilia Wikström (FP)
EU-parlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: