Arkiv

juni 26, 2015

NA-krönika: TTIP – Ingen överenskommelse i sikte

Krönika publicerad i Nerikes Allehanda:

Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan EU och USA fram, ett handelsavtal där världens två starkaste ekonomier och demokratier har en möjlighet att skapa jobb och tillväxt på båda sidor av Atlanten genom minskad byråkrati och slopade tullar för varor och tjänster.   Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, innebär också en möjlighet att sätta globala standarder för hälsa, miljö och arbetsrätt, så att de ekonomier som i dag inte respekterar mänskliga rättigheter, konsumenträtt och miljö skulle tvingas höja sina standarder.

Nästan 900 000 av våra jobb i Sverige är beroende av export till utomeuropeiska länder och mer än 120 000 av dem är beroende av vår export till USA. För Sveriges del är TTIP därför en jättemöjlighet för våra företagare, arbetsmarknad men även för våra konsumenter och för kommuner och landsting som har möjlighet att enklare köpa billigare varor från andra sidan Atlanten.

Men TTIP-förhandlingarna går långsamt. Två år efter att de inleddes finns det fortfarande ingen överenskommelse i sikte och handelskommissionär Cecilia Malmström har beskrivit möjligheterna att bli klar med förhandlingarna innan årsskiftet som fullkomligt orealistiska. Inför den tionde förhandlingsrundan i mitten på juli har vi i den liberala gruppen i Europaparlamentet tagit fram en prioriteringslista inför den tiondeförhandlingsrundan.

Våra fyra främsta prioriteringar är:

  1. Jämlika marknader, som ger EU tillgång till USA:s inre marknad med över 300 miljoner konsumenter, på samma sätt som amerikanska företag redan i dag har tillgång till vår. Det gäller bland annat möjlighet för europeiska företag att delta vid offentliga upphandlingar i USA och tillgång till deras sjöfarts- och luftsektorer.
  2. Att små- och medelstora företags intressen, som utgör 99 procent av Europas företag och därmed är ryggraden för EU:s ekonomi, prioriteras högt. De bör få tillgång till en gratis internetbaserad helpdesk där de lätt kan få information om de nya möjligheter och regler som TTIP medför. Dessutom tas tullavgifter bort och avregleringar görs, så att det blir billigare, enklare och mindre byråkratiskt för de små- och medelstora företagen att verka på båda marknaderna.
  3. Skydd av europeiska standarder, så att de normer och värderingar vi värnar i unionen inte offras till förmån för frihandel eller sänks genom TTIP. Inga produkter som inte håller EU:s höga krav kommer heller i framtiden att godkännas på den europeiska marknaden. Självklart ska vi inte heller i framtiden hitta hormonbehandlat nötkött eller klorblekt kyckling i våra europeiska matdiskar framöver heller.
  4. En ny, demokratiskt och modern investeringsskyddsmekanism som minskar risken för expropriering och diskriminering av europeiska företag som investerar i USA.

TTIP handlar inte om att försvaga våra demokratier utan om att öppna upp marknader genom internationellt samarbetet. Utformas TTIP på rätt sätt kommer vi att få fram ett handelsavtal som skapar tillväxt och sysselsättning och som kommer EU:s och USA:s medborgare och konsumenter till godo.

 

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: