Arkiv

juli 4, 2012

Nej till ACTA

Wikström (FP): Nej till ACTA

I dag har Europaparlamentet med röstsiffrorna 39 – 478 definitivt röstat nej till ACTA. Nu är det dags att blicka framåt och ställa oss frågan hur vi går vidare för att stärka skyddet för immaterialrätten internationellt samtidigt som vi värnar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Det säger Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) och liberal gruppledare i Europaparlamentets rättsliga utskott som är ansvarigt för immaterialrättsfrågor.

– När vi för en tid sedan slog fast den liberala gruppens hållning till ACTA var vi tydliga med att understryka att det finns ett behov av att skydda immaterialrätten, också genom internationellt samarbete. Även om mycket av kritiken kring ACTA är byggd på myter så går det inte att bortse från att avtalet har betydande brister. Det saknar tydliga och konkreta regler för att värna medborgarnas personliga integritet och de länder där förfalskningar och immaterialrättsintrång sker allra mest frekvent deltar inte i ACTA-avtalet. En av de huvudsakliga orsakerna till den förvirring som stundtals präglat debatten kring ACTA är att man har försökt reglera allt från illegal fildelning till förfalskade mediciner och bildelar i samma avtal.

– Den liberala gruppen har varit vågmästare i beslutet att avvisa ACTA-avtalet. Detta måste innebära startpunkten för en ny, öppen process för att förhandla fram flera bättre sektorsvisa avtal som klarar av att skydda immaterialrätten och medborgarnas grundläggande rättigheter.

 För mer information kontakta oss:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, 070 628 3099 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Pressekreterare, Linda Aziz, +32 486 947682,  

Politiskt sakkunnig, Daniel Sjöberg, +32 474 53 28 42

Cecilia i media om Acta: Acta avslutat kapitel för EU

Så röstade de svenska Europaparlamentarikerna 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: