Arkiv

april 22, 2013

Nordisk allians är en maktfaktor

rainbow2

Krönika publicerad i NA fredagen den 19 april.

Nyligen drog jag igång ett unikt samarbete i Europaparlamentet tillsammans med mina nordiska kollegor den liberala gruppen i Europaparlamentet, Alde. Vi har bildat en nordisk allians som tillsammans arbetar strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet i Alde-gruppen och Europaparlamentet som helhet.

Var för sig är Sverige, Danmark och Finland i det europeiska sammanhanget små och vi har ibland svårt att hävda oss mot bjässar som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Men tillsammans är vi den åttonde största befolkningen och den klart sett största regionen i Europa. Med gemensamma krafter har vi alla möjligheter att sätta tryck och göra skillnad i Europaparlamentet.

Och samarbetet har redan visat sig framgångsrikt. I juli blir Kroatien EU:s 28 medlemsland, vilket innebär att antalet parlamentsledamöter från nuvarande medlemsländer måste minska. I konstitutionsutskottets ursprungsförslag skulle Sverige ha förlorat ett mandat, vilket skulle ha lett till att de demokratiska spelreglerna hade satts ur spel och att de svenska medborgarna skulle ha underrepresenterats i förhållande till länder av jämförbar storlek. Detta scenario hade naturligtvis inte varit acceptabelt och därför lämnade vi nordiska liberaler gemensamt lämnade in ett ändringsförslag där Österrike istället förlorade ett mandat i stället för Sverige. På så sätt skulle båda länders ledamöter representera 475 000 medborgare var. Och tack vare våra gemensamma ansträngningar lyckades vi få med oss en överväldigande majoritet när förslaget röstades i plenum häromveckan med 536 röster för, 111 emot och 44 som avstod. Hade vi inte lyckats få våra nordiska liberala kollegor att aktivt försvara vårt tjugonde mandat tillsammans med oss hade ändringsförslaget fallit redan i utskottet och Sverige hade med all sannolikhet förlorat ett mandat.

Nästa stora utmaning för vår nordiska liberala allians är kampen om en långsiktigt hållbar färjetrafik över Kvarken mellan Umeå och finska Vasa. Efter att Kvarken Link förlorade sitt taxfreetillstånd år 2000 är det omöjligt att driva färjan på finansiella grunder och därför bör EU-kommissionen och de berörda regeringarna vara med och finansiera projektet. Ska den nordligaste delen av Östersjöregionen kunna utvecklas och dess potential utnyttjas till max inom turism, student- poch arbetskraftsutbyten och näringsliv, måste det finnas en färja som länkar samman Europaväg 12, som sträcker sig mellan Træna vid norska kusten till Petrozavodsk i Ryssland. Transportlänken måste vara pålitlig och stabil så att invånare, turister och godstransportörer kan lita på den och bygga upp sin verksamhet kring den.

Det geografiska avståndet mellan våra nordiska medlemsländer och EU-kvarteren i Bryssel skapar lätt känslan av att vi utgör en obetydlig del av Europa. Men med vår råvaruexport, våra högutbildade invånare och våra förhållandevis starka ekonomier i jämförelse med många av EU:s medlemsländer gör att vi inte ska låta oss underskattas. Vi har mycket att bidra med i det europeiska samarbetet och med ett förstärkt nordiskt samarbete finns alla möjligheter för våra länder att tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet.

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: