Arkiv

juni 13, 2016

Nyhetsbrev #29: Samarbetsavtal om migration

FB6Hälsningar från en hektisk vecka i Strasbourg!
I tisdags presenterade EU-kommissionen sitt nya förslag till samarbetsavtal med tredje länder gällande migration.
Naturligtvis är det positivt att EU-kommissionen föreslår ett förstärkt samarbete med tredjeländer, särskilt när det gäller att bekämpa de bakomliggande orsakerna som tvingar människor att fly och söka skydd och skapande av lagliga och säkra vägar in i EU. Men, ansvaret för att ta emot flyktingar kan dock inte outsourcas till länder utanför EU. Detta vore varken ansvarsfullt eller värdigt. Uttalandet mellan EU och Turkiet är ett solklart exempel på återvändsgrändpolitik och detta måste erkännas av EU-kommissionen, i stället för att försöka kopiera samma modell till uttalande med andra länder i EU:s närområde.

Jag tycker att det är en djupt oroande utveckling om EU-kommissionen och medlemsländerna försöker skapa en Australisk migrationsmodell för EU. Detta bör aldrig accepteras av Europaparlamentet, som för övrigt har full medbeslutanderätt tillsammans med Ministerrådet över dessa frågor, och därför måste involveras fullt ut i dessa samtal.

Jag krävde också i tisdagens debatt i parlamentet kring EU-kommissionens direktiv mot skatteflykt, att kommissionen lägger fram tydligare lagstiftningsförslag kring rapportering och transparens av inkomstskatteuppgifter för företag i hela EU.
Det står klart att EU måste säkerställa att företag kan verka på lika villkor i EU. Därför är den senaste tidens avslöjanden viktiga, såsom Luxsleaks och Panama-papers, så att vi kan förhindra att liknande skandaler sker i framtiden.

EU måste återupprätta allmänhetens förtroende för våra skattesystem och vidta åtgärder för att skapa ett mer transparent och rättvist system.
Dessutom bör EU-kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag kring den konsoliderade bolagsskattebasen. Det skulle förenkla skattesystemet på den inre marknaden och möjliggöra en tydligare gemensam Europeisk spelplan, där både små och stora aktörer kan verka på lika villkor.

Veckan avslutades i Lissabon där jag som en av jurymedlemmarna delade ut årets European Inventor Awards. För elfte året i rad uppmärksammar Europeiska patentorganisationen EPO fantastiska uppfinnare från Europa och övriga världen, som har gjort en exceptionell insats för social utveckling, tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt. En av finalisterna till Liftime Award var Tore Curstedt, från Karolinska Institutet, tyvärr vann inte Tore men oerhört stort för Sverige att hans arbete uppmärksammas

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: