Arkiv

juni 21, 2016

Nyehtsbrev #30: Vansinnesdåd och terror

xGodmorgon från Bryssel,
I går drabbades vi av ett vansinnesdåd mot den brittiska politikern Jo Cox som engagerade sig för den europeiska demokratin och för humanitet, det gör mig oerhört sorgen. Det påminner otäckt mycket om mordet på Anna Lindh 2003, som mördades bara några dagar innan Sveriges folkomröstning om euron. Mina tankar går till hennes familj. Nu hoppas jag att britterna samlar sig och kan genomföra folkvalet fredligt, säkert och stillsamt i nästa vecka.

I helgen inträffade också en fruktansvärd massaker mot en gayklubb i Orlando, USA, där minst 50 personer dödades. President Obama karaktäriserade händelsen redan första dagen som ett terrorattentat och ett hatbrott.

Det finns all anledning att förvänta sig att Daesh och andra terrorgrupper i framtiden kommer at försöka iscensätta ännu fler attacker mot våra öppna, fria, demokratier där vi medborgare lever våra liv i enlighet med den västerländska livsstilen, där fria livsval, mångkultur och jämställdhet mellan könen är hörnstenar.

Enligt EU:s polismyndighet Europol, står mjuka mål, alltså vårt civilsamhälle, högst upp på listan, eftersom dessa attacker når störst effekt – de paralyserar eller lamslår vårt västerländska levnadssätt.

Utan pålitlig underrättelseinformation om potentiella terroristers avsikter, aktiviteter, kontakter och resor är det nästa omöjligt att med den exakthet som behövs kunna förutse när och var nästa terrorattentat kommer att äga rum och på vilket sätt vi kommer att drabbas.

Huvudproblemet är att samarbetet mellan medlemsländerna inte fungerar tillräckligt bra och att information som kan användas i brottsbekämpande syfte inte används på bästa sätt. Att Europaparlamentet nyligen beslutade att skjuta till två miljoner euro till EU:s brottsbekämpande myndighet Europols avdelning för terrorismbekämpning är ett steg på vägen, men långt ifrån tillräckligt.

Gång på gång ser vi hur terroristerna fritt rör sig över nationsgränserna inom Schengenområdet, samtidigt som våra myndigheter fortfarande är väldigt nationellt fokuserade i sina arbetssätt. Därför har EU:s 28 medlemsländer allt att vinna på att snarast stärka samarbetet för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: