Arkiv

april 17, 2018

Nyhetsbrev #100: Demokratin under hot i Ungern

– Demokratin under hot i Ungern
– Asylprocesser med barns rättigheter i åtanke
– Gränskontroller mot Danmark och Tyskland varken nödvändiga eller proportionerliga längre
– Förväntansfull inför Liberalernas riksmöte

Hej vänner,

Demokratin under hot i Ungern

Det har varit en intensiv utskottsvecka i Bryssel och valet i Ungern har påmint oss alla om att frihet, demokrati och rättvisa aldrig får tas för givet. Det nationalistiska och populistiska regeringspartiet Fidesz, som under lång tid har tystat oppositionen, politiserat rättsstaten, köpt upp media för att kontrollera den fria pressen och pumpat ut mängder av statlig propaganda, gjorde tyvärr en jordskredsseger och vann hälften av rösterna.

Valresultatet i Ungern kom inte som någon överraskning. Men det är viktigt att vi står upp för de värderingar och rättigheter som ligger till grund för vår union. Alla EU-medborgare bör ha rätt till ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle och det är vår skyldighet att respektera detta.

I Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter har vi i veckan bland annat fört en intensiv diskussion om grundläggande rättigheter i Ungern, i samband med Europaparlamentets rapportutkast som publicerades i torsdags. I rapporten konstaterar man att det i Ungern finns en tydlig risk för brott mot de grundläggande rättigheterna som definieras i EU-fördragets artikel 2. Det slås fast att det i Ungern finns brister gällande bland annat det konstitutionella systemet, rättssystemets oberoende, korruption, religionsfrihet, yttrandefrihet, och säkerställandet av rättigheter för bland andra flyktingar och minoriteter.

Vidare på samma tema röstade vi i måndags, till min stora glädje, för ett nytt europeiskt värderingsinstrument som ska stötta civilsamhällets organisationer, särskilt inriktade på att främja frihet, demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter. Det röstades igenom med en överväldigande majoritet i utskottet, med 25 röster för och 5 emot.

Asylprocesser med barns rättigheter i åtanke

Under onsdagen deltog jag vid en konferens arrangerad av den liberala ALDE-gruppen i Europaparlamentet tillsammans med Missing Children Europe, om hur vi bäst ska skydda barns rättigheter i asylprocessen. Vi hade mycket intressanta diskussioner bland annat om hur vi ska få stopp på orimliga förfaranden där barn fortfarande sätts i förvar trots att det finns andra mycket mer barnvänliga alternativ och hur vi kan utforma EU:s asyllagstiftning för att skydda barns rättigheter.

Gränskontroller mot Danmark och Tyskland varken nödvändiga eller proportionerliga längre

I torsdags meddelade Sveriges regering att de avser förlänga gränskontroller mot Danmark och Tyskland i ytterligare ett halvår. Detta motiveras med att hotet mot den inre säkerheten och behovet av att kontrollera resandeströmmarna in till Sverige består. I förra veckan meddelade Frankrike att de gör detsamma.

Gränskontrollerna var nödvändiga under den stora flyktingvågen under 2015-2016 men i dag har de spelat ut sin roll och slår orimligt hårt mot vår ekonomi och vårt välstånd. I dagens kontext saknar gränskontrollerna proportionalitet och nödvändighet, jag uppmanar därför Sveriges regering att tänka en gång till innan gränskontrollerna förlängs ännu en gång.

Läs mer i mitt pressmeddelande om gränskontrollerna här: http://ceciliawikstrom.eu/wikstrom-l-granskontroller-mot-danmnark-och-tyskland-varken-nodvandigt-eller-proportionerligt-langre/

Förväntansfull inför Liberalernas riksmöte

Nästa helg deltar jag på Liberalernas riksmöte i Västerås. Där samlas vi under några dagar för att inspireras och samla kraft inför kommun-, landstings- och riksdagsvalet i Sverige den 9 september.

Under lördagen (21 april) kommer jag att hålla i ett EU-seminarium på temat Se möjligheterna – tro på framtiden. Seminariet börjar klockan 11.00, äger rum i Hörsalen vid Aros Kongress Center och är öppen för allmänheten. Jag hoppas vi ses där!

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: