Arkiv

maj 4, 2018

Nyhetsbrev #103: Välkomnar EU-kommissionens förslag till långtidsbudget

– Välkomnar EU-kommissionens förslag till långtidsbudget
– Möte med EU-kommissionär Frans Timmermans
– Pressfrihetens dag
– Svenska petitioner underrepresenterade i utskottet för framställningar

Hej vänner,

Välkomnar EU-kommissionens förslag till långtidsbudget

I onsdags presenterade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027. I förslaget föreslår EU-kommissionen en något högre medlemsavgift för länderna. Att avgiften föreslås höjas är inte chockerande. Brexit kommer att skapa ett stort hål i EU:s budget i ett läge där vi står inför stora utmaningar inom klimat, migration och gränsöverskridande brottslighet.

Den långtidsbudgeten som EU-kommissionen presenterade är mer ambitiös och modern än tidigare, vilket behövs för att kunna lösa dagens och morgondagens utmaningar. Därför välkomnar jag EU-kommissionens ökade anslag till forsknings- och innovationsprojekt, utbytesprogrammet Erasmus+, EU:s gemensamma asylsystem och gränskontrollmyndighet och andra utmaningar som bäst löses gemensamt, samtidigt som nedskärningar görs i jordbruks- och struktur och regionalstöden.

Jag välkomnar också att EU-kommissionen äntligen sätter ner foten och markerar att det inte längre ska vara möjligt att ta emot EU-stöd, samtidigt som man bryter mot EU:s grundläggande värderingar. Respekten för rättsstatens principer och grundläggande fri- och rättigheter måste säkerställas, annars bör man inte kunna ta del av EU:s medel.

Det är också bra och viktigt EU-kommissionen föreslår att 12 procent av den årliga EU-budgeten ska kunna hämtas in från egna resurser, såsom via skatt eller avgifter för plast- och koldioxid.

Med anledning av detta medverkade jag i SVTs morgonstudio för att samtala om EU:s långtidsbudget med finansminister Magdalena Andersson (S). Jag lyfte att det är en ynklig målsättning att vara snålast i EU. Det riskerar att än en gång förpassa Sverige till marginalerna i EU. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att EU:s utgifter totalt står för 2% av de offentliga utgifterna, 98% av de offentliga utgifterna står kommuner, regioner och staten för.

Självklart är det viktigt att eftersträva en låg svensk EU-avgift, men det viktigaste är att pengarna används på rätt sätt. Jag vill nu se en svensk linje där vi gemensamt tar ansvar och prioriterar innehållet i långtidsbudgeten för att möta de gemensamma utmaningar vi står inför. Om vi vill ha ett starkare EU som levererar inom en rad områden behöver vi en budget liknande den som EU-kommissionen föreslår, med minskat jordbruksstöd och omfattande satsningar på innovation, forskning och entreprenörskap.

Möte med EU-kommissionär Frans Timmermans

Utskottet jag leder, utskottet för framställningar, hade i torsdags ett mycket givande möte med EU-kommissionär Frans Timmermans. Han är EU-kommissionens första vice ordförande och därigenom en av institutionens tyngsta och mest inflytelserika företrädare.

Timmermans är ansvarig för frågor om rättsstatens principer, bättre lagstiftning och grundläggande rättigheter, vilket är precis sådana frågor vi arbetar med i utskottet. Varje år besöker EU-kommissionärerna utskotten som hanterar frågorna de arbetar med. Tillsammans med Europaparlamentarikerna så diskuteras EU-kommissionens arbetsprogram och kommande förslag.

Under mötet diskuterade vi vallagar och rösträttigheter i medlemsländerna, petitioner som rör osäkra anställningar, vad som kommer att hända med berörda EU-medborgares rättigheter efter Brexit och implementeringen av EU:s lagstiftning inom en rad områden.


Pressfriheten måste försvaras

I veckan passerade Internationella dagen för pressfrihet och det är mer tydligt än på länge att pressfriheten måste försvaras. Runt om i världen hotas, fängslas, torteras och mördas journalister när de försöker rapportera hur världen ser ut.

Även i europeiska länder är journalister utsatta. I Ungern har upprättande av ett statskontrollerat medieråd lett till självcensur hos media, i Polen har regeringen genom nya medielagar tagit politisk kontroll över public service. På Malta mördades i höstas en kvinnlig journalist i sin bil. Tidigare i vår mördades en slovakisk journalist och hans fästmö i sitt hem. Gemensamt för båda är att de var duktiga grävande journalister som granskade korruption och maktmissbruk.

Pressfriheten är en grundläggande rättighet som vi aldrig får kompromissa med. Alla har rätt att uttrycka sig fritt och omvärlden måste få kunna ta del av ocensurerad journalistik. Jag vill att EU ska vara en stark röst för pressfriheten – både innanför och utanför EU:s gränser.

Svenska petitioner underrepresenterade i utskottet för framställningar

I det senaste utskottsmötet jag ledde i utskottet för framställningar behandlade vi framställningar från Belgien, Estland, Lettland, Polen, Ungern, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien och England. Men ingen från Sverige! Tyvärr känner alldeles för få svenskar till möjligheten att skicka in en framställning till Europaparlamentet gällande problem som du drabbas av relaterade till EU:s lagstiftning och ansvarsområden.

Har du någon EU-fråga du vill lyfta i Europaparlamentet? Ta chansen att kunna få diskutera dem med europaparlamentariker och EU-kommissionsrepresentanter! Via utskottets hemsida kan du registrera en framställning: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg,
Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: