Arkiv

maj 18, 2018

Nyhetsbrev #104: Ockupationen av Famagusta måste upphöra

– Ockupationen av Famagusta måste upphöra
– Rädda våra hav från plast

– HBTQ-personers rättigheter måste skyddas
– Till globaliseringens försvar

Hej vänner!

Ockupationen av Famagusta måste upphöra

Förra veckan ledde jag utskottet för framställningar under en delegationsresa till östra Cypern. Syftet var att samla in fakta och uppdatera oss om situationen i Famagusta, och i synnerhet den nedstängda stadsdelen Varosha. Famagusta ockuperades av turkiska styrkor 1974 och är fortfarande inte fritt. Hundratals grekiska familjer har varit tvungna att lämna sina hem och har aldrig fått återvända.

Min delegation träffade civilsamhällesorganisationer, FN-representanter och andra betydelsefulla aktörer, såsom Famagustas borgmästare och Cyperns utrikesminister, för att diskutera läget.

Jag bjöds även in till parlamentet av Cyperns president Demetris Syllouris för att tala i plenum och efter det invigde jag en utställning om det hotade cypriotiska kulturarvet. Vi ville besöka Varosha, men nekades inträde av den turkiska militären.

Den turkiska ockupationen utgör ett uppenbart brott mot internationell rätt och de invånare som bodde i Famagusta innan ockuperingen har fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Nu finns ett stort behov av att nå en hållbar lösning som leder till fred. Jag kommer att bära med mig denna lärorika resa i mitt fortsatta arbete i utskottet för framställningar.

Rädda våra hav

Över åtta miljoner ton plast hamnar varje dag i våra hav och i Stilla havet flyter stora plastöar av skräp runt. Det är givetvis ohållbart! Om vi fortsätter med utsläppen av plast i samma takt som nu så kommer det enligt världsnaturfonden, WWF, att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

I veckan genomförde WWF och organisationen Sky Ocean Rescue en kampanj i Europaparlamentet för att uppmärksamma hur plast förorenar våra hav och för att uppmuntra till minskad plastkonsumtion. Alldeles för många engångsprodukter i plast produceras för att sedan kort därpå kastas. En del hamnar i haven, andra i naturen. Alldeles för lite återvinns. Vi alla har en roll att spela och genom små förändringar i vår vardag kan vi tillsammans göra en stor skillnad för att rädda våra hav och förbättra vår värld! Det är vår skyldighet gentemot kommande generationer.

HBTQ-personers rättigheter måste skyddas

I torsdags inföll Internationella dagen mot homo- och transfobi. Det är en viktig dag som tyvärr är lika aktuell i dag som när den infördes 2004. Fortfarande ser jag med oro på hur HBTQ-personer utsätts för systematisk diskriminering runt om i världen.

Bara i Europa är problemet omfattande. Hälften av alla HBTQ-européer anger att de på grund av sin sexuella läggning har utsatts för diskriminering eller trakasserier. I Tjetjenien arresteras och torteras homosexuella, och i länder som Polen, Ungern och Bulgarien är samkönade äktenskap fortfarande olagliga.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Därför kämpar jag hårt för att HBTQ-personer ska få sina fri- och rättigheter respekterade. Det är dags att införa en rättighetsmekanism inom EU som kan föreslå sanktioner mot de länder som inte garanterar alla sina medborgare deras grundläggande fri- och rättigheter. För oaktat vilken sexuell läggning vi har, så ska alla EU:s medborgare ha rätt till fria och trygga liv. Ingen människa ska behöva känna sig diskriminerad. Det är dags för förändring!

Till globaliseringens försvar

Vi lever i en tid där auktoritära och nationalistiska ledare framställer världen som ett skräckscenario där vi är på väg utför. De menar att lösningen är att varje land sluter sig och att internationell samverkan stoppas.

Då behöver vi påminna oss om att världen i själva verket faktiskt blivit bättre och att globaliseringen har varit en av de mest bidragande faktorerna. Miljoner människor har som en följd av den lyfts ur fattigdom. Både tillgången till vård och kvalitén i vården har ökat. Medellivslängden i världen har ökat med 20 år sedan 1960 och barnadödligheten har minskat till knappa fem procent. Allt färre kvinnor dör i samband med förlossning i dag och 90 procent av världens flickor går nu i skolan.

Det går framåt. Vi får inte låta domedagsprofeter sätta bilden av verkligheten när all fakta pekar på att världen utvecklats till det bättre. Om detta skriver jag i Borås Tidning.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: