Arkiv

maj 25, 2018

Nyhetsbrev #105: Facebook måste säkerställa att EU:s medborgares integritet respekteras

– Utfrågning av Mark Zuckerberg i Europaparlamentet
– Gruppmöte med den liberala gruppen ALDE i San Sebastian

– Nordisk presskonferens om Dublinförordningen

Hej vänner,

Utfrågning av Mark Zuckerberg i Europaparlamentet

Med anledning av Cambridge Analytica-skandalen där 87 miljoner Facebookanvändares data otillbörligt delats, kallades Facebooks grundare Mark Zuckerberg till Europaparlamentet i tisdags för att frågas ut. I min kapacitet som ordförande för Europaparlamentets utskottsordförandekonferens deltog jag vid utfrågningen.

Där krävde jag att Zuckerberg intygar för de miljoner EU-medborgare som använder Facebook att företaget vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa användarnas rättigheter. Jag ställde även frågan om Facebook mot bakgrund av skandalen avser att förändra sitt arbetssätt. Det är avgörande att förbättringar sker, inte minst för att leva upp till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som nu träder i kraft. Zuckerberg lovade att Facebook ska göra mer för att följa EU:s nya dataskyddsregler. Intentionerna om förbättringar är goda men vi måste ligga på för att de ska bli verklighet!

Cambridge Analytica-skandalen, som har drabbat miljontals Facebookandvändare, är ett brott mot alla medborgares rätt till integritet. Med internets frammarsch i vår alltmer digitaliserade och teknikutvecklade värld måste Facebook och andra sociala medier ta större ansvar för hur användares information används. Missbruk av EU-medborgares personliga uppgifter får aldrig accepteras.

Gruppmöte med den liberala gruppen i San Sebastian

I början av veckan deltog jag i den liberala gruppens (ALDEs) externa gruppmöte i San Sebastian i Spanien. Soliga dagar blandades med möten med Baskiens president, borgmästaren i San Sebastian, politiska besök och planering.

Bland annat förberedde vi inför nästa veckas plenarsession i Strasbourg. Där väntar många spännande omröstningar. En av dessa handlar om årsrapporten om Schengenområdet. I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har jag representerat den liberala gruppen i förhandlingarna om denna rapport. Nu fick jag möjlighet att uppdaterade mina kollegor i gruppen kring den och hur jag rekommenderar vi röstar i plenum i nästa vecka.

Rapporten innehåller flera konkreta åtgärder för hur vi ska återgå till ett fullt fungerande Schengenområde. Det är inte ens sekund för tidigt. Nu när de tillfälliga gränskontrollerna har spelat ut sin roll är det dags att Schengensamarbetet återgår till det normala.

Nordisk presskonferens om Dublinförordningen

Förra året röstade Europaparlamentet igenom mitt förslag på reformerad Dublinförordning, hörnstenen i EU:s asylsystem. Snart väntas också Ministerrådet släppa sin förhandlingsposition och därefter inleds tuffa trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. Jag kommer att företräda Europaparlamentet i förhandlingarna och arbeta hårt för att vi till slut ska kunna enas om en ny Dublinförordning.

Med anledning av detta anordnade jag i torsdags en nordisk presskonferens. Där lyfte jag att problemet med dagens förordning är att det har skapats en situation där medlemsländerna har struntat i att registrera asylsökande. I stället har de asylsökande sökt sig till de länder där de vill bo.

Min vision nu är att få fram en rättvis fördelning av asylsökande mellan alla EU:s länder och garantera dem som söker skydd i EU en rättssäker och human asylprocess. Med Europaparlamentets förslag till Dublinförordning kommer de asylsökande att fördelas jämnt mellan medlemsländerna baserat på deras befolkningsmängd och BNP.

Det första ankomstlandet kommer att ha tydliga incitament att registrera alla som anländer, för att efter att en säkerhetskontroll har gjorts fördelas till andra medlemsländer utifrån ett kvotsystem, samtidigt som de asylsökande kommer att ges incitament att hålla sig inom systemet om de vill få sin asylansökan prövad. Så skapar vi en hållbar europeisk asylpolitik!

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg!
Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: