Arkiv

maj 31, 2018

Nyhetsbrev #106: Europaparlamentet kräver att de tillfälliga gränskontrollerna avskaffas

– Europaparlamentet vill avskaffa de tillfälliga gränskontrollerna
– Ett nytt europeiskt asylsystem lite närmare
– Ökat stöd för EU i Sverige
EU-frågor måste få ta plats i den svenska valrörelsen

Hej vänner,

Europaparlamentet vill avskaffa de tillfälliga gränskontrollerna

Jag är alldeles nyss hemkommen från en intensiv plenarsession i Strasbourg. Ett av de mest glädjande besluten som röstades igenom av Europaparlamentet var kravet på att de tillfälliga gränskontrollerna inom EU ska avskaffas.

I årsrapporten om Schengensamarbetet, som antogs i onsdags i plenum, kritiserar Europaparlamentet hårt de tillfälliga gränskontrollerna. Jag har varit den liberala gruppens (ALDE:s) representant i arbetet med rapporten och har hela tiden verkat för att Schengensamarbetet ska återupprättas.

Det är på tiden. I dag är flyktingsituationen inom EU under kontroll. EU:s yttre gräns är stärkt och ett antal åtgärder har vidtagits för att trygga medborgarnas säkerhet inom EU. Trots detta håller de tillfälliga gränskontrollerna, som introducerades i samband med den stora flyktingvågen 2015/2016, på att bli permanenta i vissa medlemsländer, däribland Sverige.

Situationen slår hårt mot det europeiska samarbetets utveckling. Förlorarna är EU:s medborgare och företagare.

Så får det naturligtvis inte fortsätta. Därför välkomnar jag att Europaparlamentet nu tydligt slår fast att det varken är nödvändigt eller proportionerligt att kontrollera alla de människor som av olika anledningar reser över exempelvis Öresund.

Ett nytt europeiskt asylsystem lite närmare

Som förhandlingsledare för revideringen av Dublinförordningen höll jag i onsdags en presskonferens med representanterna från de andra politiska grupperna. Inga svenska medier var för övrigt tyvärr på plats, däremot en mängd italienska och ungerska reportrar.

Där berättade jag om Europaparlamentets förslag för EU:s nya asylsystem, som antogs med stor majoritet i plenum i november förra året. En av de största förändringarna som vi föreslår är en obligatorisk fördelning av asylsökande efter att en säkerhetsprövning har gjort. Det behövs för att säkerställa ett system där alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för de människor som flyr till Europa för ett tryggare liv.

Flyktingfrågan är en av nyckelfrågorna för hur Europas framtid kommer att gestaltas och revideringen av Dublinförordningen har beskrivits som det största och mest politiskt komplicerade lagförslaget under denna mandatperiod.

Medlemsländerna i Ministerrådet har fortfarande inte enats om en gemensam ståndpunkt att föra med sig in till förhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen. Efter påtryckningar från oss i parlamentet, kommissionen och också medborgare, så är förhoppningen att de äntligen når en förhandlingsposition vid EU-toppmötet i slutet av juni. Det vore inte en dag för tidigt.

Sammanfattningen av Europaparlamentets förhandlingsposition finns att läsa här.

Ökat stöd för EU i Sverige

Stödet för EU ökar! I en omfattande opinionsundersökning genomförd i april anser 67 procent av de tillfrågade att deras land har gynnats av sitt medlemskap. Rekordhöga 68 procent av svenskarna är för EU-medlemskapet, enligt mätningen.

Det är glädjande att fler och fler EU-medborgare förstår mervärdet av sitt lands EU-medlemskap och för första gången någonsin anser en majoritet av de svarande att deras röster räknas i EU.

Detta motiverar mig ännu mer att fortsätta kämpa för en stark och sammansvetsad union. Jag arbetar för ett EU där alla får möjlighet att själva välja sin livsväg, där vi river murar och bygger broar. Vi ska inte bara acceptera att vi är olika utan också inse att det är just mångfalden och respekten för dessa olikheter som ger oss vår styrka!

EU-frågor måste få ta plats i den svenska valrörelsen

På valdagen väljer vi inte bara vilka som ska företräda oss i riksdagen, utan även vilken regering som ska företräda Sverige i EU:s Ministerråd. Därför måste faktiskt också EU-frågor få rymmas i den svenska valrörelsen. För det är nu som vi svenskar har chansen att bestämma vilken roll vi vill att Sverige ska spela i det europeiska samarbetet.

För att kunna påverka utformningen av EU i en riktning som gynnar Sverige krävs en aktiv svensk politik. Då är det inte tillräckligt att bara vilja delta på en lägsta miniminivå och betala så lite som möjligt, som den nuvarande regeringen vill. I stället är det nu dags att från svenskt håll höja ambitionsnivån och förmedla tydligare visioner. För det behövs vi liberaler!

Om detta skriver jag i min krönika i Nerikes Allehanda.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: