Arkiv

juni 7, 2018

Nyhetsbrev #107: Dags för Ministerrådet att enas om asylposition så förhandlingar kan börja!

– Dags för Ministerrådet att enas om asylposition så förhandlingar kan börja!
– Dags för krav på respekt för rättsstatens principer
– Den fria rörligheten ökar för homosexuella par
– Finbesök i Europaparlamentet

Hej vänner,

Dags för Ministerrådet att enas om asylposition så förhandlingar kan börja!

I början av veckan samlades EU:s inrikes- och migrationsministrar i Luxemburg för att försöka enas om en förhandlingsposition kring en ny asylpolitik för EU. Jag är djupt besviken över att inte större framsteg gjordes under dessa möten. Tiden håller på att rinna ut, men ännu finns det möjlighet att få ett nytt fungerande verklighetsanpassat asylsystem på plats innan mandatperiodens slut. Det är dags för ministerrådet att enas.

Det har gått två år sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag till reviderad Dublinförordningen. Det har gått över ett halvår sedan vi i Europaparlamentet under min ledning antog vår förhandlingsposition. Och EU:s medborgare förväntar sig resultat. Europa kan inte längre vänta, vi måste få på plats ett fungerande, hållbart och solidariskt asylsystem så snart som möjligt.

Dags för krav på respekt för rättsstatens principer

De senaste åren har det blivit tydligt att regeringarna i Polen och Ungern blankt struntar i de värden som utgör EU:s fundament. Samtidigt är dessa länder de tredje och fjärde största nettomottagarna av EU-medel i unionen. Att europeiska skattebetalares pengar går till regeringar som undergräver demokratiska principer är för mig givetvis helt oacceptabelt.

När EU:s nästa långtidsbudget träder i kraft år 2021 måste den innehålla konkreta krav på motprestationer om man ska kunna ta del av ekonomiska bidrag. EU-stöd ska bara gå till länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer.
Om så inte är fallet bör stöden placeras i en reservfond som forskningsinstitutet och andra samhällsbyggande aktörer kan ta del av. På så sätt straffas inte medborgare för sina regeringars handlingar.

Det är hög tid att visa EU-fientliga och illiberala regeringar att förakt för EU:s gemensamma värden får konsekvenser. Om detta skriver jag i Borås Tidning.

Den fria rörligheten ökar för homosexuella par

Trots att den fria rörligheten gäller alla inom EU, så har regnbågsfamiljer och HBTQ-personer svårt att utnyttja den. EU:s medlemsländer har olika lagstiftning kring äktenskap och partnerskap, vilket gör att samkönade par ofta stöter på hinder när de flyttar mellan olika medlemsländer. Det är enligt min mening helt oacceptabelt. Att bosätta sig fritt över landsgränserna i EU bör vara en rättighet för alla medborgare, oavsett vem man älskar.

Därför är jag mycket glad att EU-domstolen i tisdags beslutade att samkönade par har rätt att bosätta sig i vilket EU-land de vill. Veckans beslut är ett enormt steg i rätt riktning för ett jämlikt EU!

Finbesök i Europaparlamentet

Under veckan hade jag äran att få välkomna unga, ambitiösa och entusiastiska ungdomar från Svenska skolan i Paris och Liberal Ungdomsförbundet (LUF) till Europaparlamentet. Det är otroligt upplyftande att se det stora intresset för EU hos svenska ungdomar, det gläder mig enormt. Händerna var många i luften när jag öppnade för frågestund. En av frågorna som ställdes var hur en vanlig dag ser ut för en Europaparlamentariker. Det finns ingen vanlig dag, var mitt svar. Ingen dag är den andra lik och det är det som gör det så givande och lärorikt!

Med dessa ord önskar jag er en fin helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: