Arkiv

juli 5, 2018

Nyhetsbrev #111: Glad sommar!

– EU måste fokusera på riktiga, om än svåra, asyllösningar
– Kräver slut på diskriminering av EU-medborgare som också har amerikanska medborgarskap
– Glad sommar!

Hej vänner,
Den sista plenarsessionen i Strasbourg är avklarad och jag ser fram emot att snart få semester i några veckor, innan det är dags att hjälpa partivänner på kommunal-, landstings- och riksdagslistorna i valrörelsen. Men först vill jag summera resultatet av förra veckans toppmöte och veckans plenarsession:

EU måste fokusera på riktiga, om än svåra, asyllösningar
Jag är besviken över utfallet av EU-toppmötet som avslutades i fredags förra veckan, där mer eller mindre omöjliga planer på att externalisera EU:s ansvar för flyktingmottagande hamnade allt för mycket i fokus i stället för en ordentlig överenskommelse om en gemensam och långsiktigt hållbar asylpolitik.

Det är trots allt betryggande att många länder fortfarande har en tydlig ambition om att få ett gemensamt europeiskt asylsystem på plats, men möjligheterna att få det på plats innan mandatperiodens slut är nu dessvärre mycket små. Det enda som kan föra processen framåt på allvar är att i demokratisk ordning rösta ned de länder som blockerar en europeisk lösning.

EU:s främsta uppgift måste vara att fokusera på riktiga, om än svåra, lösningar. För till skillnad från vad många medlemsländer tycks tro, så går inte att helt isolera oss mot omvärlden. Dessutom gör EU:s internationella åtaganden det omöjligt att massdeportera asylsökande till läger i tredje land. Parallellt med ett gemensamt europeiskt asylsystem borde EU satsa på att bistå Nordafrika i dess politiska stabilisering och utveckling, snarare än att destabilisera dessa länder ytterligare med de tänkta flyktinglägren.

Kräver slut på diskriminering av EU-medborgare som också har amerikanska medborgarskap
I alla länder utom USA och Eritrea beskattas man i det landet man arbetar, oavsett nationalitet. USA har ett beskattningssystem baserat på medborgarskap. För EU-medborgare som har dubbla nationaliteter innebär det att de tvingas till dubbelbeskattning, även om de inte längre bor i USA eller har någon annan anknytning dit.

Med anledning av detta antog Europaparlamentet i dag, torsdag, den så kallade FATCA-resolutionen som uppmärksammar de problem som finns med USA:s skatteregler. Resolutionen är framtagen av mig i egenskap av ordförande för utskottet för framställningar.

Skattetransparens är väldigt viktigt, men så som skattereglerna är utformade bestraffar de medborgare som redan gör rätt för sig i det land där de bor och arbetar. Det är inte acceptabelt. EU behöver därför säkerställa att de drabbade medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter garanteras och att USA inte fortsättningsvis kan kräva in skatt av personer som inte bor och verkar i USA och att dessa personer får tillgång till  de finansiella tjänster som varje EU-medborgare har rätt till.

Genom att verka tillsammans i EU får vi en starkare förhandlingsposition gentemot USA och kan säkerställa ett avtal där medborgare med dubbelt medlemskap inte drabbas lika hårt som i dag. Det är hög tid att säkra alla EU-medborgares rättigheter!

Bakgrunden till beslutet är att EU-medborgare med medborgarskap i USA och ett EU-land nekas i många fall bland annat tillgång till europeiska banktjänster, såsom bostadslån och pensionssparande, på grund av att de europeiska bankerna drabbas av betungande redovisningskrav till USA.

Ett annat problem det medför är att europeiska banker tvingas lämna ut personuppgifter till USA. Motsvarande informationsutbyte sker inte åt andra hållet och avtalet är därför väldigt ojämnt. Europaparlamentet kräver nu därför bland annat att EU-kommissionen utreder om detta bryter mot den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Europaparlamentet kräver också att ett avtal sluts mellan EU och USA, som ersätter de bilaterala avtal som i dag finns mellan USA och varje enskilt medlemsland.

Glad sommar!
Nästa nyhetsbrev skickas ut först den sista veckan i augusti, då arbetet i Europaparlamentet återupptas. Vill ni ha senaste nytt från mig fram till dess är ni välkomna att följa mig på Facebook eller besöka min hemsida, www.ceciliawikstrom.eu. Ni kan som alltid också mejla mig på cecilia.wikstrom@ep.europa.eu.

Nu önskar jag er en riktigt fin sommar!
Cecilia Wikström 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: