Arkiv

september 14, 2018

Nyhetsbrev #114: En historisk plenarsession i Strasbourg

– Valresultatet 2018
– State of the Union, Junckers linjetal
– Sanktioner mot Ungern
– Mandat för förhandling av nya upphovsrättsregler

Hej vänner,

Höstens första plenarsession i Strasbourg är över och vi rivstartade ordentligt med bland annat Junckers linjetal och en historisk omröstning om Ungern. Men först vill jag naturligtvis ta upp:

– Valresultatet 2018

Vilken fin valkampanj vi i Liberalerna drev tillsammans. Det har varit otroligt roligt och givande att resa runt i Sverige och förespråka viktiga liberala principer. Vi Liberaler har alltid stått upp för alla människors lika värde och kommer alltid att stå upp emot extremism.

Naturligtvis hade jag velat se ett starkare stöd för Liberalerna i valresultatet, men oavsett vilken regering vi får kommer vi att fortsätta att försvara friheten och liberala värderingar. Både på lokal, regional, nationell och på EU-nivå.
Det bästa med årets valrörelse har varit mötena med engagerade och påläsa medborgare vid valstugorna, på torgmöten, vid skol- och företagsbesök och så vidare. Jag upplever att fler medborgare än på länge har engagerat sig i årets val, vilket endast kan ses som positivt. Det finns inget mer motiverande än att se detta engagemang.

Slutligen vill jag tacka alla som har bidragit i valrörelsen, till alla som har röstat på Liberalerna, och till de som stått upp för våra principer, oavsett om det varit i det offentliga eller privata samtalet.

– State of the Union, Junckers linjetal

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har höll i onsdags det årliga så kallade State of the Union-talet, linjetalet, vilket också är hans sista eftersom en ny kommission tillträder nästa höst. De återstående månaderna uppmanar jag verkligen Juncker att trappa upp sitt ledarskap och våga pressa fram avgörande beslut i Ministerrådet i de centrala EU-frågor, framför allt inom asyl, miljö- och klimatpolitiken, som måste lösas så snart som möjligt för att föra EU-samarbetet framåt.

Det var naturligtvis mycket välkommet att Junker föreslog att Ministerrådet ska börja använda majoritetsbeslut inom utrikesfrågor, men det hade varit klädsamt med en tydlig uppmaning till medlemsländerna att göra det även på migrationsområdet. I Europaparlamentet har vi, tillsammans med EU-kommissionen, nått långt i arbetet med att bygga en ny gemensam europeisk asylpolitik, men kärnfrågan om hur ansvaret för dem som anländer till EU ska fördelas är alltjämt blockerat i ett Ministerråd som vägrar att använda rätten att fatta majoritetsbeslut.

Det är dags för Juncker att de återstående månaderna av mandatperioden visa EU-medborgarna att EU-samarbetet är svaret på hur vi bäst hanterar vår samtids stora utmaningar. Nu är det hög tid att vara modig, optimistisk och samarbetsinriktad – och kavla upp ärmarna.

– Sanktioner mot Ungern

I onsdags röstade Europaparlamentet med stor marginal igenom resolutionen om att trigga artikel 7.1 mot Ungern. I slutändan kan detta innebära att landet förlorar EU-medel och rösträtt i Ministerrådet – något som borde ha skett för länge sedan. Det är första gången någonsin som Europaparlamentet röstar om att starta processen om att införa sanktioner mot ett medlemsland.

Genom denna kraftmarkering har parlamentet markerat vikten av att försvara de grundläggande rättigheter som Ungerns befolkning inte längre kan räkna med, men som vi tar för givna i resten av EU. EU är i grunden inte en union bygd på handelsavtal utan på värderingar och i tider som denna, med höger populism och ett återupplivande av nationalistiska tankesätt, är det viktigt att stå upp för EU:s gemena värdegrund. Jag är glad att vi Europaparlamentariker enades kring detta.

– Mandat för förhandling av nya upphovsrättsregler

I onsdags röstade vi om ett förhandlingsmandat för EU:s nya copyrightdirektiv. Det finns behov av att skapa en mer modern upphovsrätt som fungerar i den digitala eran. Det finns till exempel en onyanserad konkurrenssituation mellan musiktjänster som Spotify och YouTube.

Tyvärr har Europaparlamentet nu beslutat om regler som försöker åtgärda dessa, och andra, problem på ett inadekvat sätt, vilket riskerar att begränsa möjligheten för människor att med frihet och kreativitet uttrycka sig.
Under omröstningen röstade jag för en rad ändringsförslag som på ett rimligt sätt försökte att lösa många av dessa problem och samtidigt säkra en stark och modern upphovsrätt. Eftersom dessa förslag tyvärr inte fick en majoritet i parlamentet så röstade jag i slutvoteringen emot förslaget.

Förslaget kommer nu att förhandlas vidare mellan Europaparlamentet och Ministerrådet i så kallade trilogförhandlingar. Jag utgår från att den svenska regeringen kommer att inta samma skeptiska hållning som de svenska Europaparlamentarikerna gjort till dessa regleringar. Sannolikt kommer en färdigförhandlad text tillbaka till parlamentet för godkännande någon gång innan parlamentsvalet i maj nästa år.

Veckans beslut innebär självklart inte slutet på ett fritt internet men det skapar onekligen därigenom flera problem. Förhoppningsvis finns det fortfarande en möjlighet att stoppa de dåliga delarna i detta förslag och skydda ett fritt och kreativt internet, samtidigt som vi värnar om kulturen och den oberoende journalistiken.

Detta är ett känsligt ämne som berör och är komplicerat att förklara i korthet. Jag har därför kommenterat utfallet av Europaparlamentets votering i mer detalj här.

Trevlig helg!

Cecilia Wikström

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: