Arkiv

september 28, 2018

Nyhetsbrev #115: Givande möten och intressanta samtal

– Offentligt utfrågning med public service-medier
– Europeiska revisionsrättens konferens
– Asyldebatt i SVT Forum
– De frihetsberövade senegaleserna

Hej vänner,

Arbetet i Bryssel rullar på och jag förbereder mig inför nästa veckas plenarsession i Strasbourg. Veckan har präglats av många intressanta möten och evenemang bland annat en:

– Offentligt utfrågning med public service medier

I onsdag stod jag värd för en offentlig utfrågning med temat Public Service-mediernas roll för demokratin i Europa. I flera av EU:s medlemsländer är den oberoende public service-mediernas existens hotad. Oberoende och fria medier är essentiella för att det demokratiska systemet ska fungera. Därför är det skrämmande att se utvecklingen i till exempel Ungern och Polen där inskränkningen av mediefriheten ökar. Det var roligt att både EU-kommissionär Mariya Gabriel och ordföranden för den Europeiska radio- och tv-unionen, Jean-Paul Philippot, medverkade i utfrågningen.

Jag modererade den tredje och sista panelen där samtalet handlade om hur EU på bästa sätt kan skydda yttrandefriheten och public service-mediernas oberoende. I den panelen medverkade bland andra Sveriges Radios VD Cilla Benkö, en stor förkämpe för mediefrihet. Hela utfrågningen kan ses här. Den panel som jag modererade startar vid 2:05:45 strecket.

– Europeiska revisionsrättens konferens

Under veckan har jag även deltagit i Europeiska revisionsrättens konferens om hur vi bäst tillämpar EU-lagstiftningen i praktiken. Detta är ett mycket viktigt ämne som jag arbetar med dagligen som ordförande för utskottet för framställningar.

De EU-lagar som antas måste komma alla medborgare till godo. Idag brister alldeles för många medlemsländer, speciellt i införandet av miljölagstiftning och den fria rörligheten av individer. Jag anser därför att EU-kommissionen måste bli ännu tuffare i sin roll som Lissabonfördragets väktare. Alla medborgare har rätt till samma rättigheter och medlemsländerna måste säkerställa att de implementerar EU-lagstiftningen korrekt.

– Asyldebatt i SVT Forum

I veckan medverkade jag också i SVT Forum där jag diskuterade EU:s asylpolitik med Malin Björk (V). Enligt siffror från UNCHR är fler människor än någonsin, 65,3 miljoner, i dag på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. Ungefär 21 miljoner av dem befinner sig i ett främmande land för att söka humanitärt skydd och nya livsmöjligheter.

Tyvärr tyder ingenting på att den geopolitiska oron i vår värld kommer att avta under överskådlig tid. I den kontexten är det viktigare än någonsin att skapa en gemensam, human asylpolitik för EU, där alla medlemsländer tar sin rättvisa del av ansvaret. Se gärna programmet här.

– De frihetsberövade senegaleserna

Under veckan har jag mottagit flera mejl från svenska medborgare som upprörts över att två senegalesiska turister suttit frihetsberövade i Sverige i över 8 veckor. Detta trots att de reste på giltiga Schengenvisum. Som politiker är det alltid svårt att ge sig in i enskilda personers specifika fall, eftersom man genom uppgifter i media sällan får hela bilden. Jag tycker dock att det finns mycket i den här historien som verkar anmärkningsvärt och det är därför bra att den uppmärksammas.

Jag anser att vi behöver komma tillbaka till ett läge där vi har avskaffat de inre gränskontrollerna inom Schengenområdet. Jag anser att det måste finnas extremt goda skäl för att nationella myndigheter ska överpröva utfärdade Schengen-viseringar. Hela tanken bakom ett Schengenvisum är ju att en människa ska kunna resa inom hela Schengenområdet utan onödigt krångel. När man uppenbarligen har gjort ansträngningar för att följa våra regler och också beviljats ett visum av ett av våra medlemsländer, så ska det mycket till för att återkalla ett sådant visum. Jag tycker också att man i sammanhanget måste vara starkt kritisk till den orimligt långa tid som dessa personer har suttit frihetsberövade i Sverige.

Jag har kontaktat mina kollegor i den svenska riksdagen för att försäkra mig om att de följer frågan och kommer att följa den för att se om något behöver göras, exempelvis inom ramen för mitt uppdrag som ledamot i parlamentets särskilda Schengen-utvärderingsgrupp.

Med dessa ord önskar jag en trevlig helg!
Cecilia Wikström

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: