Arkiv

oktober 5, 2018

Nyhetsbrev #116: Oroande utveckling i Rumänien

– Arbetsmöten med utskottsordförande och EU-kommissionärer

– Oroande utveckling i Rumänien

– Ny lag som berör audiovisuella medier

 

Hej vänner,

Nu är plenumsessionen i Strasbourg avslutad och det har varit en intensiv, men givande, session. Bland annat har jag som ordförande för utskottsordförandekonferensen tillsammans med kommissionens vice president Frans Timmermans, arrangerat våra gemensamma årliga arbetsmöten.

– Arbetsmöten med utskottsordförande och EU-kommissionärer

Inom ramarna för utskottsordförandekonferensen håller Europaparlamentet tillsammans med EU-kommissionärerna årligen arbetsmöten för att diskutera olika policyområden och prioriteringar. Tanken är att på ett effektivt och förtroligt sätt diskutera hur vi bäst kan samarbeta för att nå de mål vi har satt upp. Dessa årliga möten är viktiga både för att kunna följa upp utskottsarbetet och för att stärka samarbetet mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Årets möten fokuserade särskilt på vad som behöver bli klart innan mandatperiodens slut. Vi diskuterade därför särskilt den inre marknaden, säkerhetsfrågor, asyl- och migration, energi- och miljöfrågor och europeisk sammanhållning. Vi diskuterade även hur vi ska kunna sätta press på Ministerrådet att ta en position i frågor där kommissionen och Europaparlamentet redan har presenterat sin position, så som Dublinförordning och andra viktiga förslag.

Jag och mina utskottsordförandekollegor och EU-kommissionärerna enades om att vi behöver snabba på processen för att kunna anta de förslag som ännu är pågående inom utskotten. Vårt mål är att det ska vara avklarat innan Europaparlamentsvalet den 26 maj.

– Oroande utveckling i Rumänien

Till helgen kan Rumänien skärpa förbudet för homosexuella par att gifta sig. Dessutom reformerar den sittande regeringen i landet rättsväsendet på ett sätt som hotar domstolarnas oberoende och som gör det möjligt för politiker att undvika straff för korruption. I onsdags kom den rumänska premiärminister Viorica Dăncilă till Europaparlamentet för att debattera den oroväckande situationen i landet.

För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet är det självklart att mänskliga rättigheter, inklusive homosexuellas rättigheter, inte är något som man kan rösta bort. Dessutom måste rättsstatens principer värnas och kampen mot korruptionen tas på allvar och kraftfullt bekämpas, istället för att som i dag urholkas av den rumänska regeringen.

EU:s medborgare kan vara säkra på att vi liberaler i EU alltid kommer att göra allt vi kan för att slå vakt och försvara den europeiska unionens grundläggande principer. Därför kallade den liberala gruppen i Europaparlamentet i förra veckan in partiledaren för det rumänska liberala regeringspartiet, vars Europaparlamentariker ingår i det europeiska liberala ALDE-partiet, till en utfrågning. Vi gjorde klart för honom att om de inte tydligt visar att de är ett liberalt parti som står upp för alla människors lika värde och EU:s grundläggande värderingar, så måste de ta konsekvenserna av detta.

– Ny lag som berör audiovisuella medier

I tisdags godkände Europaparlamentet en ny lag för audiovisuella medietjänster som kräver att minst 30 procent av onlineplattformars kataloger, såsom Netflix, ska bestå av europeiska produkter.

Jag och de andra liberalerna i Europaparlamentet har under hela förhandlingen motsatt oss inriktningen som de två stora grupperna med socialdemokrater och konservativa har drivit. Istället för att skapa ett modernt ramverk för audiovisuella tjänster har ett gammeldags protektionistiskt regelverk med en massa onödigt regelkrångel för alla inblandade förhandlats fram mellan Ministerrådet och de två stora politiska grupperna i Europaparlamentet.

Jag motsätter mig att sociala medier täcks av förslaget. Jag motsätter mig också pekpinnar om att medlemsländer måste skydda minderårigas ”moraliska utveckling” och regler om att minst 30 procent av utbudet ska vara producerade i EU. Därför röstade jag emot förslaget och beklagar att det gick igenom.

Nu ser jag framemot en skön helg och önskar dig detsamma!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: