Arkiv

oktober 12, 2018

Nyhetsbrev #117: Sexuella trakasserier i Europaparlamentet måste synliggöras

– #MeTooEP vittnar om tystnadskultur 
– Seger för homosexuellas rätt att gifta sig i Rumänien
– Källkritik allt viktigare kunskap

Hej vänner,

– #MeTooEP vittnar om tystnadskultur

I tisdags lanserade en grupp anställda vid Europaparlamentet ett eget MeToo-upprop: #MeTooEP. Detta efter att initiativtagarna tröttnat på långsamheten kring att få på plats en strategi för att bekämpa sexuella trakasserier i Europaparlamentet. På deras hemsida publiceras anonyma vittnesmål från kvinnor och män som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp under sin tjänstgöring, för att därmed bryta tystnadskulturen kring dessa oacceptabla beteenden.

Europaparlamentet är en mångkulturell arbetsplats där respekt och värdighet måste vara ledorden för vår arbetsmiljö. Både i Europaparlamentet och på andra arbetsplatser måste det råda nolltolerans mot att kvinnor trakasseras sexuellt eller ofredas av sin chef, kollegor eller andra i sin närhet. Därför välkomnar jag #MeTooEP-kampanjen och att parlamentets anställda ryter ifrån. Jag stödjer deras kamp för en sund arbetsplats till fullo.

Jag kommer att verka för att hantera Europaparlamentets interna process av de kvinnor som har vågat anmäla.

– Seger för homosexuellas rätt att gifta sig i Rumänien

Lyckligtvis ogiltigförklarades helgens folkomröstning om att skärpa förbudet för homosexuella par att gifta sig i landet, eftersom valdeltagandet var för lågt (bara var femte väljare deltog i folkomröstningen, minst var tredje hade behövt rösta för att giltigförklara resultatet).

Även om ogiltigförklarandet i praktiken inte ändrar något för Rumäniens HBTQ-individer som i dag vill gifta sig, så inger det hopp att den överväldigande majoriteten av befolkningen har valt att inte delta i en folkomröstning som skulle ha försvårat det oerhört för Rumänien att i framtiden kunna göra det möjligt för förälskade par, oavsett könstillhörighet, att gifta sig.

EU:s medborgare kan vara säkra på att vi liberaler i EU alltid kommer att göra allt vi kan för att slå vakt och försvara de europeiska demokratiska principer, mänskliga rättigheter och frihetliga värderingar som samarbetet bygger på. Dessa är orubbliga med den europeiska identiteten.

– Källkritik allt viktigare kunskap

Internetstiftelsen i Sverige undersöker årligen hur svenskar förhåller sig till internet. Rapporten för 2018 visar att vi kommunicerar mer via internet och att yngre svenskar intar en mer kritisk förhållning till information på nätet än de äldre. Svaren visar att yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer, som i större utsträckning anser att det mesta som de tar del av på internet är pålitligt. Ungdomarnas sunda skepsis inger hopp.

Spridandet av falsk information är en av de största utmaningarna som det digitaliserade demokratiska samhället står inför. Tack vare internet och sociala medier går det väldigt fort att sprida information, snabbt, globalt och till många. Tyvärr har det samtidigt blivit svårare att skilja mellan sann och falsk information. Så kallade fejknyheter, fake news, kan definieras som nyheter baserade på falsk information vars avsikt är att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte. Detta fenomen utgör ett direkt hot mot vår demokrati.

Eftersom källkritik blir en allt viktigare kunskap att behärska, framförallt med tanke på valet till Europaparlamentet i maj nästa år, så skrev jag under veckan en krönika i Nerikes Allehanda om ämnet. Du kan läsa hela artikeln här.

Om du har frågor eller funderingar kan du alltid hör av dig till mig, du når mig lättast på cecilia.wikstrom@ep.europa.eu. För mer information kring mitt arbete i Europaparlamentet och vad jag står för är du välkommen att  besöka min hemsida www.ceciliawikstrom.eu.

Trevlig helg!
Cecilia Wikström

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: