Arkiv

oktober 25, 2018

Nyhetsbrev #119: Engångsartiklar i plast ska bli ett minne blott

– Nu tar Europaparlamentet krafttag mot plastnedskräpningen

– De folkvalda står upp för Schengensamarbetet

– Rumäniens president om EU:s framtid

Hej vänner,

Under veckan har det återigen varit plenarsession i Strasbourg.

– Nu tar Europaparlamentet krafttag mot plastnedskräpningen

Med stor majoritet röstade Europaparlamentet på onsdagen igenom ett lagförslag som förbjuder engångsartiklar i plast såsom bestick, tallrikar, tops och sugrör från och med 2021. I direktivet ingår även att tobakstillverkarna måste ersätta plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material, ett gradvist minskningsmål för engångsförpackningar för snabbmat, bättre konsumentupplysning och att fiskeutrustning, som står för över en fjärdedel av allt plastskräp i haven, måste minskas genom ökat producentansvar och bättre insamling.

Fortsätter nedskräpningen av plast i samma takt som i dag så kommer mängden plast i världshaven att väga mer än all fisk år 2050. Därför välkomnar jag att EU nu tar ledaransvar för omställningen till minskad plastkonsumtion och framtagandet av miljövänliga alternativ. Det är hög tid att nedskräpningen i haven får det internationella fokus som det förtjänar och att EU:s medlemsländer tillsammans tar ett tar ett krafttag för att stoppa nedskräpningen.

– De folkvalda står upp för Schengensamarbetet

EU-kommissionens försök att tillmötesgå medlemsländernas önskan om att avreglera kodexen för Schengengränserna stoppades i måndags av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Jag sitter som ledamot i det utskottet och är även del av den arbetsgrupp som har i uppdrag att granska tillämpningen av Schengenregelverket. Bland annat så granskar vi de tillfälliga gränskontrollerna som introducerades 2015 i flera medlemsländer, däribland Sverige.

Trots att dessa inre gränser strider mot Schengenkodexen och sedan länge saknar proportionalitet och nödvändighet håller de på att bli permanenta. Sverige väntas till exempel återigen förlänga sina inre gränskontroller när de går ut den 11 november i år.

EU har stärkt sina yttre gränser och nu är det är hög tid för Öresundsregionen och resten av EU att återgå till normalläge med fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster. I stället för att ta strid för EU:s grundläggande lagar försöker EU-kommissionen legalisera medlemsländernas agerande. Jag är stolt över att vi i det folkvalda Europaparlamentet tydligt visar att vi står upp för den fria rörligheten som är kärnan i vår europeiska integration.

– Rumäniens president om EU:s framtid

Under tisdagen debatterade Rumäniens president Klaus Johannis EU:s framtid i Europaparlamentet i Strasbourg. Jag är fortsatt oroad över hur Rumäniens regering just nu reformerar rättsväsendet på ett sätt som hotar domstolarnas oberoende och som gör det möjligt för politiker att undvika straff för korruption.

För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet är det självklart att rättsstatens principer måste värnas och att kampen mot korruption måste tas på allvar och kraftfullt bekämpas, i stället för att som i dag urholkas av den rumäniska regeringen. Rumänien får inte bli nästa dominobricka att falla i det auktoritära och illiberala dominospel som startades i Ungern och följdes av Polen. Därför uppmanade jag Rumäniens president under besöket att byta inriktning.

Ett av regeringspartierna i Rumänien är det liberala Alde-partiet, vars ledamöter ingår i den liberala gruppen i Europaparlamentet. I september kallade vi i den liberala gruppen in den rumänske partiledaren till en utfrågning där det klargjordes att om Alde-partiet inte tydligt visar att de är ett liberalt parti som står upp för EU:s grundläggande värderingar, så måste de dra konsekvenserna av detta.

Med dessa ord vill jag önska er en trevlig helg!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: