Arkiv

november 9, 2018

Nyhetsbrev #120: Inrätta europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar och ovanliga behandlingar

– ALDE-partiets årliga kongress
– Bakterier känner inga gränser

Hej vänner,

I skrivande stund befinner jag mig i Madrid där över 1000 europeiska liberaler har samlats för:

– ALDE-partiets årliga kongress

Från torsdag till lördag håller det liberala partiet ALDE, som Liberalerna ingår i, sin kongress för att tillsammans utforma vår gemensamma agenda inför Europaparlamentsvalet den 26 maj nästa år. Kongressen präglas av intensiva debatter och intressanta möten. Bland annat träffar jag representanter från den franska presidenten Macrons parti La République En Marche, som eventuellt kommer gå med i ALDE-gruppen i Europaparlamentet efter valet.

– Bakterier känner inga gränser

Jag och riksdagsledamot Lina Nordquist (L) skrev under veckan en debattartikel i UNT där vi argumenterade för att det borde inrättas europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar och ovanliga behandlingar, så att läkarna i EU får ta del av all den erfarenhet som hela unionen kan ge.

Detta skulle förenkla kunskapsutbyten för att stärka den medicinska kunskapen i alla EU:s medlemsländer. För om en människa drabbas av en sällsynt sjukdom är det avgörande att hon får vård där kunskapen är som störst om hennes sjukdom. Dessutom kräver vissa sjukdomar ovanliga, avancerade behandlingar som är svåra få tillräcklig erfarenhet av i ett litet land som Sverige. Sällsynta diagnoser och avancerade, ovanliga behandlingar kräver helt enkelt vana och expertis som inte går att få med bara ett fåtal patienter per år.

Genom dessa specialistcentra skulle vi även kunna säkra en grundpelare i den moderna sjukvården: antibiotika. Redan i dag dör 700 000 personer i världen varje år av resistenta bakterier – i södra Asien dör ett barn varannan minut. Var tredje resenär till Sydostasien och Mellanöstern riskerar att återvända till Sverige med bakterierna, och mer än 10 000 svenskar bär redan på dem. Antibiotika som människor och lantbrukets djur kissar ut flyter samtidigt mot Europas hav och sjöar. Enligt en brittisk SOU kan resistenta bakterier år 2050 vara världens vanligaste dödsorsak, motsvarande sammanlagda dödsfall i diabetes, cancer, trafikolyckor, stelkramp, kolera, mässling och diarréer.

Bakterier känner inga gränser och därför behövs ett gränsöverskridande europeiskt samarbete mot antibiotikaresistens. Det är endast genom gemensamma krafttag som vi kan lösa problemet.

Med dessa ord vill jag önska er en trevlig helg!
Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: