Arkiv

november 16, 2018

Nyhetsbrev #121: Merkel är EU:s och den fria världens ledare

– I debatt med förbundskansler Merkel om EU:s framtid
– Europaparlamentet agerar för att vända den negativa utvecklingen i Rumänien
– Låt Dawit Isaaks röst höras genom hans skrift

Hej vänner,

– I debatt med förbundskansler Merkel om EU:s framtid
I tisdags debatterade Tysklands förbundskansler Angela Merkel EU:s framtid i Europaparlamentet. Jag deltog naturligtvis i debatten (se mitt inlägg i videoklippet längst nere i nyhetsbrevet och läs gärna min debattartikel inför Merkels besök.

Som EU:s främsta ledare är viktigt att Merkel utnyttjar den återstående tiden som återstår för henne som Tysklands förbundskansler till att genomföra de reformer som EU så väl behöver.

Det handlar framför allt om att lösa upp de motsättningar som finns i Ministerrådet så att vi kan få ett fungerande europeiskt asylsystem på plats så snart som möjligt, men också om att få på plats de gemensamma åtaganden som behövs för att avvärja de miljö- och klimathot vi står inför. Dessutom måste vi samverka för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet och försvara mänskliga rättigheter både globalt och på EU-nivå. Vidare bör vi jobba för att öka anslagen till europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

EU grundades på ruinerna från andra världskrigets. Detta fredsprojekts framtid handlar om våra barns framtid och jag är övertygad om att EU behöver mer samarbete i framtiden, inte mindre.

– Europaparlamentet agerar för att vända den negativa utvecklingen i Rumänien
Den rumänska regeringen måste ta krafttag i kampen mot korruption och ta bort de delar i de nya kontroversiella lagförslagen som har presenterats och som hotar rättsväsendets oberoende. Dessutom måste en europeisk rättighetsmekanism införas som systematiskt övervakar och säkerställer att alla medlemsländer fullt ut respekterar och lever upp till medborgerliga fri- och rättigheter, rättsstatens principer och grundläggande demokratiska värderingar.

Detta slog Europaparlamentet med stor majoritet fast i resolutionen om situationen i Rumänien som antogs på tisdagen i plenum. Jag har företrätt den liberala gruppen i förhandlingarna kring resolutionen och välkomnar att Europaparlamentet i dag agerar för att stoppa Rumäniens negativa utvecklingen, samtidigt som vi tydligt slår fast att EU:s grundläggande värderingar om rättsstatens principer, demokrati och frihet inte får nonchaleras. När Rumänien i januari tar över ordförandeskapet i Ministerrådet förväntar jag mig att regeringen har vänt den illiberala och auktoritära utvecklingen och kan leva upp till sin egen ordförandeskapsslogan ”Ett Europa baserat på gemensamma värderingar”.

Det är inte första gången vi behandlar ämnet. Både Rumäniens president och premiärminister har tidigare i höst medverkat vid plenardebatter i Europaparlamentet där den illavarslande situationen i landet tagits upp.

Den liberala gruppen i Europaparlamentet kallade också tidigare i höstas in partiledaren för det rumänska Alde-partiet till en utfrågning. Där markerades det tydligt att om partiet inte står upp för Alde-gruppens grundläggande liberala principer så kommer de att behöva dra konsekvenserna av detta.

– Låt Dawit Isaaks röst höras genom hans skrift
I går, på de fängslade författares dag, uppmärksammade jag Dawit Isaak som fortfarande sitter frihetsberövad i Eritrea för sitt journalistiska arbete.

Dawit Isaak har, med enbart sin penna som vapen, kämpat för människans grundläggande fri- och rättigheter. Fortfarande, efter alla dessa år, känner vi inte till hur han mår eller hans livsomständigheter och inget officiellt åtal har väckts och någon rättegång har inte ägt rum.

Det pågår just nu en insamling för att kunna trycka och skicka Dawit Isaaks bok Hopp till samtliga Europaparlamentariker. Det är en nyutgivning av boken som översatts till franska och engelska. Hopp innehåller samlade texter av Dawit Isaak, från prosa och dramatik till journalistik. Jag har donerat till projektet, och har du möjlighet så gör gärna det också. Vi måste låta Dawit Isaaks röst höras genom hans skrift, trots att han är tystad i fångenskap!

Med dessa ord önskar jag er en fin helg!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: