Arkiv

november 30, 2018

Nyhetsbrev #123: Trevlig första advent

– Plenarsession i Bryssel

– Orimligt långa inre gränskontroller stoppas

– Brexit ett steg närmare

– Vi måste värna fredens och frihetens Europa

Hej vänner,

Just nu är jag i Jönköping där jag i morse deltog i P4 för att prata om det stundande EU-valet. Dagen fortsätter med en stor, öppen föreläsning på samma tema, som anordnas i samarbete med Europa Direkt. Publiken är blandad och består av en hel del gymnasieelever, men även av tjänstemän från Jönköpings myndigheter och, personer från Sensus medlemsorganisationer, pensionärer, med flera. En riktigt härlig Demokratisoppa! Innan jag åker hem till Uppsala så har jag äran att äta lunch och prata EU-politik med Liberalernas medlemmar i Jönköping. Det kommer bli många spännande och intressanta samtal där kan jag lova.

I veckan har det varit:

– Plenarsession i Bryssel

De flesta plenarsessioner äger rum i Strasbourg. Som ni vet måste vi hålla tolv sessioner per år där enligt fördraget. Men ett antal mini-sessioner hålls också varje år i Bryssel. Dessa är bara två dagar och är extra värdefulla just nu när vi inför slutet av mandatperioden har extra många lagförslag att behandla.

– Orimligt långa inre gränskontroller stoppas

Bland annat röstade vi om att stoppa EU-kommissionens försök att tillmötesgå medlemsländernas önskan om att avreglera kodexen för Schengengränserna. Jag ingår i Europaparlamentets arbetsgrupp med uppdrag att granska tillämpningen av Schengenregelverket och välkomnar att Europaparlamentet markerar med en enad, stark röst i den här frågan.

För de tillfälliga gränskontrollerna som introducerades i flera medlemsländer 2015, däribland Sverige, håller på att bli permanenta, trots att det strider mot Schengenkodexen och sedan länge saknar proportionalitet och nödvändighet.

I stället för att ta strid för EU:s grundläggande lagar, försöker EU-kommissionen legalisera Medlemsländernas agerande. Därför välkomnar jag att vi i Europaparlamentet tydligt visar att vi står upp för den fria rörligheten, kärnan i vår europeiska integration.

Med stärkta yttre gränskontroller är det är hög tid för Öresundsregionen och resten av EU att återgå till normalläge med fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster. Förlängda inre gränskontroller för oss längre bort från ett säkert, tryggt och öppet Europa, inte närmare. Nu väntar trilogförhandlingar med EU-kommissionen och Ministerrådet i frågan.

– Brexit ett steg närmare

EU:s stats- och regeringschefer tog i söndags ett nytt steg mot Storbritanniens utträde ur unionen, då de godkände britternas utträdesavtal och den politiska deklarationen om de framtida relationerna mellan Storbritannien och EU. Under arton månader har det 585 sidor långa avtalet förhandlats fram, som säkerställer att medborgare och företag på båda sidor kanalen omfattas av nuvarande EU-regler från och med det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars nästa år, fram till den sista december 2020, då övergångsperioden slutar. Under tiden hinner företrädare för EU och Storbritannien förhandla fram ett nytt långsiktigt avtal för en framtida relation.

För mig har det varit av yttersta vikt att vi vid Brexitförhandlingarnas slut får på plats ett gediget avtal som garanterar de berörda medborgarna samma rättigheter som de har i dag. För EU är en union byggd på grundläggande värden och värderingar, där det är allas vårt ansvar att försäkra att alla medborgare kan behålla de rättigheter de en gång har erhållit som EU-medborgare, även efter att Brexit har blivit ett faktum. Därför välkomnar jag att avtalet nu har antagits av Europeiska rådet.

Men ännu kan vi inte dra en lättnadens suck, avtalet måste få ett majoritetsstöd i det brittiska parlamentet, vilket i nuläget ser ut att bli svårt.

Vill du veta mer kring mitt resonemang, är du välkommen att fördjupa dig här.

– Vi måste värna fredens och frihetens Europa

Efter andra världskrigets slut 1945 bestämde sig länderna i Europa för att agera för säkra freden. Kol- och stålunionen som bildades 1950 blev startskottet för den organisation vi i dag känner som EU. Genom handel skulle det skapas bra förutsättningar för mellanstatligt samarbete och därigenom skulle freden bevaras.

62 år senare, år 2012, tilldelades EU världens kanske mest prestigefyllda pris, Nobels fredspris, för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter. Men ännu har vårt europeiska projekt inte nått sina största framgångar. Flera nyckelfrågor återstår att lösa för att garantera allas vår välfärd inom områden som ungdomsarbetslöshet, miljö- och klimat, terrorism, migration och skattebedrägeri. I dagens globaliserade värld kan ingen av dessa utmaningar lösas på egen hand av enskilda länder, oavsett hur högt deras egna välstånd är.

Men tillsammans kan våra medlemsländer ge skydd och nya livschanser till de hundratusentals människor som flyr de krig och oroshärdar som pågår i vår omedelbara närhet. Tillsammans kan EU:s medlemsländer ställa krav på Kina, USA och de andra stora ekonomierna att nå världsomspännande klimatöverenskommelser, som kan sätta stopp för den globala uppvärmningen. Tillsammans kan EU bekämpa det växande terrorhotet och utgöra en stark motpol till Rysslands allt mer autoritära och aggressiva stormaktsambitioner.

Som Europaparlamentariker arbetar jag med glädje och engagemang för ett utökat och mer effektivt socialt, ekonomiskt och politiskt samarbete på EU-nivå. Det är endast så vi kan värna om fredens och frihetens Europa som det tagit många decennier att bygga upp. Låt inte rasisterna rasera den!

Med dessa ord vill jag önska er en mysig första advent!

Cecilia Wikström

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: