Arkiv

februari 1, 2019

Nyhetsbrev #129: Nu börjar valkampanjen till Europaparlamentsvalet den 26 maj

– Ärad över att föreslås till toppnamn av valberedningen

– Valet till Europaparlamentet är lika viktigt som de nationella, regional och lokala valen

– Nu krävs handling emot Tjetjenien

Antiziganism och främlingsfientlighet får inte förekomma i unionen

 

Hej vänner,

– Ärad över att föreslås till toppnamn av valberedningen

I dag kommer Liberalernas valberedning att presentera sitt förslag till Liberalernas lista inför Europaparlamentsvalet, där jag kommer att föreslås för toppnamn. 2050 personer röstade på mig i provvalet och jag är oerhört stolt över det förtroendet som Liberalernas väljare gett mig och hoppas även att få ett förnyat förtroende från svenska folket på valdagen den 26 maj. Andra namn på listan blir Allan Widman som kom två i provvalet med 924 röster.

– Valet till Europaparlamentet är lika viktigt som de nationella, regional och lokala valen

Under onsdagen intervjuades jag av TV4 eftersom jag är en av de svenska ledamöter som har högst närvaro under plenarsessionerna. Samma dag fick jag även chansen att prata om klimat- och miljö, brottsbekämpning, migration och demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter i SVT Forum. Dessa är mina viktigaste frågor som jag vill fortsätta driva in nästa mandatperiod om jag blir omvald.

Valet till Europaparlamentet är lika viktigt som de nationella, regionala och lokala valen, men ändå är det långt färre som röstar i våra europeiska val. Eurobarometerns septembermätning för 2018 visade att Sverige som enda EU-land hade fler röstande ungdomar än äldre i det europeiska valet 2014. Att våra ungdomar väljer att uttrycka sin politiska vilja kan inte ses än annat som positivt och deras önskan om ett utökat europeiskt samarbete är ett tecken på deras förmåga att förstå hur den framtida politiska spelplanen kommer se ut. Om detta intervjuades jag i tisdags av en grupp studenter från Kalmar, där jag uppmanade unga att även ge sig ut och rösta i årets Europaparlamentsval.

– Nu krävs handling emot Tjetjenien

Redan i maj 2017 uppmanade jag Europaparlamentet att sluta blunda för de brott som begås mot HBTQ+ i Tjetjenien. Det har länge vittnas om att Tjetjenien bedriver en systematisk utrensning av människor baserat på sexuell läggning, vilket är helt i strid med fundamentala humanistiska principer.

Den ryska organisationen Network LGBT har tidigare rapporterat att de som misstänks för homosexualitet i Tjetjenien hotats med våldtäkt under sina förhör. Nu kan de rapportera att dessa våldtäkter begås och att de utförs med elchocksstavar. I vissa fall har de som ”förhörts” behövt uppsöka akutvård. Det finns stridande uppgifter om antalet som dött till följd av dessa barbariska handlingar, två dödsfall kan i nuläget bekräftas.

Nu krävs det handling. Ingen människa ska bli kränkt på detta ohyggliga sätt och särskilt inte på grund av sin sexuella läggning. Varje människa har en självklar rätt att bestämma över sitt eget liv och att bejaka och följa sin sexuella identitet och läggning. Detta är självklarheter för de flesta svenskar, men tyvärr inte lika självklart i andra delar av världen. EU har inte bara ett ansvar att försvara HBTQ-personers rättigheter inom EU:s gränser, utan också i resten av världen.

Därför har jag nu skrivit en resolution för att belysa Tjetjeniens brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag kommer att göra mitt yttersta för att min resolution ska få det stöd den behöver av mina kollegor i Europaparlamentet för att behandlas under februari månads plenarsession i Strasbourg om två veckor.

Antiziganism och främlingsfientlighet får inte förekomma i unionen

När Sverige nu har en ny regering förväntar jag mig att dess företrädare högt och tydligt klargör för sina kollegor i EU:s ministerråd att antiziganism och främlingsfientlighet måste förpassas till historien och inte får förekomma i unionen.

Diskriminering, fattigdom och kränkningar är bara några exempel på vad de 12 miljoner romer som lever i Europa utsätts för varje dag. För många är tiggeri den enda form av försörjning som de kan ägna sig åt, eftersom arbetsmarknaden är stängd för dem.

Romer i dagens Europa betalar priset av flera generationers systematiska diskriminering. EU måste se till att de medlemsländer som inte respekterar grundläggande medborgerliga rättigheter ställs till svars, både politiskt och ekonomiskt. Det måste få ekonomiska konsekvenser för varje land som inte respekterar alla medborgares rätt till ett värdigt liv.

Detta och mer skriver jag i en debattartikel i Sydsvenskan.

Med dessa ord vill jag önska er alla en trevlig helg!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: