Arkiv

februari 8, 2019

Nyhetsbrev #130: Tack Jan Björklund

– Tack Jan Björklund
– Venezuelas Juan Guaidó talar för folket
– Föreslår sommartid som ny standardtid i EU

Hej vänner,

Först och främst vill jag säga

– Tack Jan Björklund

Jan Björklund har varit vår partiledare under 12 år. Jag har många gånger förundrats över hans förmåga att stå pall, både när det blåst storm och när det varit stiltje under olika faser i partiet. Jan har under sin politiska gärning lyft den svenska skolan som ingen annan, både som borgarråd, utbildningsminister och partiledare.

Han har alltid tydligt tagit kampen för ett starkt Europasamarbete och för att liberala krafter ska stå upp och ta strid mot främlingsfientlighet och populism. Jag förstår hans beslut att avgå nu och känner respekt för hans beslut. Den process som ligger framför oss ger valberedningen och alla medlemmar goda möjligheter att finna en ny partiledare i god tid före nästa riksdagsval.

Jag önskar Jan framgång inför hans nästa livskapitel, vad det än blir, och önskar honom allt gott som livet kan ge.

– Venezuelas Juan Guaidó talar för folket

Ledaren för Vänstergruppen i Europaparlamentet Gabriele Zimmer har i ett pressmeddelande kallat försöket från det folkvalda parlamentet att få ett slut på den socialistiska regimens förtryck och återställa demokratin och rättsstaten i landet för ”en statskupp”.

Redan när Venezuelas demokratiska opposition 2017 tilldelades Europaparlamentets Sacharovpris för mänskliga rättigheter valde vänstergruppen GUE att bojkotta prisceremonin. När Europas demokrater manifesterar för demokrati och mänskliga rättigheter, så valde de att manifestera för en socialistisk förtryckarregim. I Sverige prisade Jonas Sjöstedt Venezuelas tidigare president Hugo Chávez och gratulerade nuvarande presidenten Nicholás Maduro när han kom till makten 2013.

Efter att Maduros socialister förlorade parlamentsvalet 2015, ökade det politiska förtrycket dramatiskt och den sista demokratiska fernissan är nu helt avskavd. Genom att ta kontroll över högsta domstolen angrep man det folkvalda parlamentets befogenheter, och ett nytt konkurrerande parlament valdes i riggade val 2017 för att skriva om landets författning. Ovanpå det har den socialistiska politiken lagt Venezuelas ekonomi i ruiner.

I detta dramatiska läge har västvärldens demokratier dragit slutsatsen att talmannen Juan Guaidó, som utsetts av Venezuelas parlament till interimspresident, är den ende med legitimitet att tala för folket. Vänsterpartiets grupp i Europaparlamentet avfärdar honom i stället som en kuppmakare.

Liberalernas övergripande mål inom utrikespolitiken är demokrati. Det finns ingen bättre medicin mot fattigdom och korruption än fria val och det finns ingen bättre garant till fred än demokrati. Liberalerna prioriterar därför demokrati, och motarbetar alla odemokratiska regimer oavsett vilken färg eller inriktning de har. Tyvärr konstaterar vi att sådana principer inte gäller för Vänsterpartiet.

– Föreslår sommartid som ny standardtid i EU

Som ordförande i utskottet för framställningar har jag tagit emot många brev från medborgare som kräver att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid slopas, däribland en från Nederländerna som har undertecknats av 40 000 medborgare. I Finland undertecknades ett liknande medborgarinitiativ av drygt 70 000 personer.

Tidsomställningen infördes 1980 i Sverige och är gemensam i hela EU sedan 2002. Att människans biologiska klocka är av stor betydelse för vårt välbefinnande och att människor kan påverkas negativt när dygnsrytmen rubbas, är fastslaget av 2017 års Nobelpristagare i medicin. De hälsorelaterade symtom som människor uppger att de lider i samband med tidsomställningen, med en mätbar ökning av bland annat hjärtinfarkter hos riskgrupper och en ökad frekvens av påkörda djur, är skäl nog att agera. Dessutom har tidsomställningens syfte, att minska olje- och energikonsumtionen med fem procent, inte uppnåtts. EU:s institutioner måste naturligtvis ta tillvara på medborgarnas erfarenheter och vetenskapliga framsteg inom ramen för vårt lagstiftande arbete.

Jag stödjer naturligtvis ett avskaffande av tidsomställningen. Däremot är jag kritisk till EU-kommissionens förslag om att låta medlemsländerna välja mellan vintertid och sommartid. För att säkerställa en stark och välfungerande inre marknad och underlätta för EU:s företagare och medborgare som tydligt har uttryckt sin åsikt, föreslår jag därför att sommartid bör införas som ny standardtid inom hela EU.

Läs hela mitt resonemang här.

Med dessa ord vill jag önska er alla en trevlig helg!
Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: