Arkiv

februari 15, 2019

Nyhetsbrev #131: Hedrad över att väljas till toppkandidat för Liberalerna i EU-valet

– Vald till Liberalernas toppkandidat

– Upphovsrättsdirektivet missar målet

– Snabbare respons vid naturkatastrofer

– Kampen mot antiziganism intensifieras

Hej vänner,

– Vald till Liberalernas toppkandidat

Jag är hedrad över att få leda Liberalernas kampanj i valet till Europaparlamentet. Vi ska driva en positiv kampanj som fokuserar på de möjligheter som EU-samarbetet innebär. När andra partier väljer att tala om vad EU inte ska göra, så kommer vi att föreslå konkreta reformer som gör att EU ännu starkare ska kunna möta framtidens utmaningar.

I en globaliserad värld i snabb förändring behöver EU nya strategier för att stärka vår konkurrenskraft. Jag vill fortsätta jobba för en hållbar klimat- och miljöpolitik, för en gemensam flyktingpolitik, för stärkt demokrati och mänskliga rättigheter och för ett gemensamt bekämpande av gränsöverskridande brottslighet. Jag är övertygad om att EU behöver mer samarbete. Tillsammans är vi starka!

– Upphovsrättsdirektivet missar målet

Enligt de uppgifter som har presenterats om uppgörelsen kring EU:s nya upphovsrättslagstiftning, som nåddes sent på onsdag kväll, behålls både länkskatten och i praktiken även kraven på uppladdningsfilter. Det skulle i så fall innebära en oacceptabel reglering som i praktiken riskerar att skapa stora inskränkningar i friheten på internet för helt laglydiga medborgare och företag. En sådan reglering kommer jag under inga omständigheter att rösta för i Europaparlamentet.

EU behöver en modern upphovsrätt som bidrar till en väl fungerande digital inre marknad. Den måste fokuseras på att främja innovation och en möjlighet att handla också upphovsrättsskyddat material över gränserna i EU. En sådan lagstiftning måste naturligtvis garantera att upphovsmän uppbär ersättning för deras arbete. Tyvärr tyder mycket på att de förslag som nu förhandlats fram missar målet med en bred marginal.

Nu väntar avslutande omröstningar i såväl ministerrådet som parlamentet.

– Snabbare respons vid naturkatastrofer

EU:s medlemsländer kommer att kunna reagera snabbare på naturkatastrofer och andra krissituationer med den uppdaterade civilskyddsmekanismen som på tisdagen antogs i plenum. Den uppdaterade lagen kommer också att ge EU möjlighet att bygga upp en ny reserv av resurser på EU-nivå genom RescEU, som medlemsländer kan vända sig till för att få hjälp av när en katastrof inträffar. Jag välkomnar lagstiftningen!

Det är nu angeläget att införskaffa gemensamt EU-materiel och förstärka de europeiska räddningsmekanismer som redan finns på plats. För räddningsinsatserna från i somras, där brandmän från flera EU-länder hjälpte till för att släcka skogsbränderna i Sverige och Grekland var imponerande, men visade också att EU:s katastrofberedskap inte kan vila på ad hoc lösningar och inte förmår mer inom den nuvarande organisationen.

Genom europeisk samordning, specialisering, och en tydlig ansvarsfördelning kan vi tillsammans bekämpa de katastrofala bränder som dessvärre drabbar våra medlemsländer.

– Kampen mot antiziganism intensifieras

En av tre romer inom EU uppger att de någon gång har upplevt någon form av diskriminering, enligt en rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I en resolution som med stor majoritet antogs under plenarsessionen i Strasbourg på tisdagen, kräver Europaparlamentet att kampen mot antiziganism intensifieras. Bland annat uppmanas EU-kommissionen och EU:s medlemsländer att inrätta post-2020 strategier med hjälp av representanter från det romska samhället och icke-statliga organisationer, som innehåller bindande mål och övervakning, både på nationell och på EU-nivå. Dessutom uppmanas medlemsländerna att på ett bättre sätt använda EU:s strukturfonder för att förbättra levnadsstandarder och livschanserna för romer.

I utformningen av resolutionen har jag företrätt den liberala gruppen. Jag vill inte leva i ett Europa där romer är rädda för att råka ut för våld, hatfulla kommentarer eller särbehandling. I mitt EU måste alla människor ha samma möjligheter och livschanser.

Romer i dagens Europa betalar priset av flera generationers systematiska diskriminering. Med resolutionen tar Europaparlamentet krafttag för att förpassa antiziganism och främlingsfientlighet mot romer till historien en gång för alla. Det är dags för EU att se till att de medlemsländer som inte respekterar grundläggande medborgerliga rättigheter ställs till svars, både politiskt och ekonomiskt. Det måste få ekonomiska konsekvenser för varje land som inte respekterar alla medborgares rätt till ett värdigt liv.

Låt oss se till att antiziganism och främlingsfientlighet utrotas på vår kontinent. Ett första steg togs i tisdags.

Trevlig helg!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: