Arkiv

mars 1, 2019

Nyhetsbrev #133: EU-engagemang med konkreta idéer, inte abstrakta slogans

– Konkreta idéer för ett utvecklat EU-samarbete

– Utfrågning av framtidens europeiska chefsåklagare

– Uppsalakör med energi, positivism och framtidstro

 Hej vänner,

– Konkreta idéer för ett utvecklat EU-samarbete

Jag är övertygad om att vi måste se ett mer handlingskraftigt EU i framtiden som med självförtroende skapar sig en plats i en globaliserad verklighet och som ser de möjligheter som kan skapas av att våga lösa fler av våra utmaningar tillsammans. Då måste vi bort från nationella veton till mer majoritetsbeslut i EU. Problemet är inte att vi samarbetar för mycket i EU utan att vi gör samarbetar alldeles för lite.

Vi liberaler vill se ett fördjupat EU-samarbete med en gemensam koldioxid- och flygskatter, gemensam representation i internationella organisationer, ett gemensamt polissamarbete mot den organiserade brottsligheten och en gemensam solidarisk asylpolitik. Det är stora och viktiga reformer, men de kommer inte innebära att EU tar över nationalstatens roll. Äldreomsorgen, skolan, sjukvården, inkomstskatter och socialförsäkringar kommer i allt väsentligt att fortsätta hanteras nationellt.

Jag är stolt över att Liberalerna går fram med det bredaste och mest konkreta Europaprogram som något svenskt parti har mött väljarna med inför ett val till Europaparlamentet. Vårt engagemang för Europa handlar inte om abstrakta slogans utan om konkreta idéer för att bygga vidare på det fredsprojekt som de som kommit före oss lagt grunden för.

– Utfrågning av framtidens europeiska chefsåklagare

I tisdags hölls det en utfrågning av kandidaterna till posten som europeisk chefsåklagare i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. De tre kandidaterna är rumänskan Laura Codruta Kövesi, tidigare chefsåklagare för Rumäniens antikorruptionsmyndighet, fransmannen Jean-Francois Bohnert och tysken Andres Ritter. Det blev en tuff utfrågning där kandidaterna fick svara på hur de tänker etablera den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), hur arbetet ska organiseras och förhållandet mellan EPPO:n och länder som inte deltar i samarbetet.

Myndigheten skapades med uppgift att motverka korruption och missbruk av EU-medel. Det är ett fördjupat samarbete som Sverige tillsammans med Ungern och Polen, har valt att ställa sig utanför. Sveriges regering har hänvisat till den nationella suveräniteten och att vi har för lite korruption för att rättfärdiga EPPO:s kostnader. Men Sverige bör gå med omedelbart.

Det är inte rimligt att något EU-medlemsland tar emot EU-stöd och samtidigt vägrar att delta i det gemensamma arbetet för att motverka fusk.

– Uppsalakör med energi, positivism och framtidstro

 

Över helgen hade jag besök här i Europaparlamentet av en kör bestående av juriststudenter från Uppsala. Det har varit makalöst roligt att få träffa dessa ungdomar som alla är fulla av energi, positivism och framtidstro. Det bådar gott inför valet till Europaparlamentet.

Stödet för EU är som starkast bland den yngre generationen. Framför allt ungdomar mellan 15 och 24 år svarade att de vill se ett aktivare EU-samarbete som löser nyckelfrågor för allas vår välfärd inom områden som ungdomsarbetslöshet, miljö- och klimat, terrorism, migration och skattebedrägeri. Ungdomarnas önskan om ett utökat europeiskt samarbete är ett tecken på att de förstår hur den framtida politiska spelplanen kommer se ut. Ensam är inte stark. Ensam är faktiskt bara ensam. Det gäller både för individer och för länder.

Nu hoppas jag att fler ungdomar väljer att uttrycka sin politiska vilja i valet den 26 maj, för valdeltagandet till Europaparlamentsvalet är fortfarande alldeles för lågt både bland unga och äldre röstberättigade medborgare.

Nu återstår bara att önska er alla en trevlig helg!

Cecilia Wikström

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: