Arkiv

april 12, 2019

Nyhetsbrev #137: Sista veckan i Bryssel

– ”Flexibel” förlängning av Brexit med skrämmande slutdatum
EU-medborgarnas talan i Europaparlamentet
– EU:s största framgångar denna mandatperiod

Hej vänner,

– ”Flexibel” förlängning av Brexit med skrämmande slutdatum

I onsdags kväll samlades återigen EU:s 27 stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera Brexit med Storbritanniens premiärminister Theresa May under ett extrainsatt toppmöte. Storbritannien skulle ha lämnat EU redan den 29 mars, men eftersom britterna inte har kunnat enas internt kring hur Brexit ska genomföras fick de uppskov tills den 12 april.

Inför toppmötet hade Theresa May upprepat sin förfrågan om att förhandlingsperioden skulle förlängas till den 30 juni. Men ordföranden för Europeiska rådet, Donald Tusk, föreslog istället en så kallad ”flexibel” förlängning på ett år, vilket skulle innebära att Brexit inträffar när alla parter har enats om ett avtal.

För att ge Storbritannien denna förlängning krävde dock EU att britterna skulle ge dem en garant för att Storbritanniens politiska partier kommer att kunna enas kring ett avtal. Det verkar som om Theresa Mays inledande samtal med oppositionsledaren, socialdemokraten Jeremy Corbyn, räckte som garant för detta eftersom Storbritannien har fått ett ”flexibelt” uppskov som sträcker sig som längst till den 31 oktober i år, och som upphör så snart de har nått en överenskommelse. Detta innebär att Storbritannien kommer att behöva delta i valet till Europaparlamentet den 26 maj.

EU-medborgarnas talan i Europaparlamentet

De senaste fem åren har jag suttit som ordförande för utskottet för framställningar. Utskottet är bryggan till EU för medborgarna, och det utskott som för EU-medborgarnas talan i Europaparlamentet. Som ordförande har jag aspirerat på att bättre ta tillvara på medborgarnas erfarenheter inom ramen för vårt lagstiftande arbete och se till att de rättigheter och möjligheter som EU:s lagstiftning syftar till att skapa blir verklighet för alla medborgare i EU, oavsett var man bor.

Genom utskottet har jag mottagit och personligen svarat på tusentals medborgarbrev som efterlyser mer eller bättre implementering av EU-lagstiftning på områden så som miljö, medborgerliga fri-och rättigheter, tidsomställning, trygghetsfrågor och sociala förmåner. Under min ledning har vi effektiviserat utskottets arbete och därmed förstärkt dialogen mellan medborgarna och Europaparlamentet.

Utskottets sista möte hölls i går, men redan under onsdagskvällen samlade jag ledamöter och medarbetare för att tacka för gott samarbete under alla dessa år. Det har varit en ära att få leda detta viktiga utskott, som är en hörnsten i Europaparlamentets demokratiska arbete.

– EU:s största framgångar denna mandatperiod

I onsdags bjöds ett hundratal journalister in till Europaparlamentet för ett stort presseminarium inför det stundande EU-valet. Glädjande nog var två av dessa från Expressen och en från SVT. Det är bra. Svenskarna behöver få veta mer om vad EU gör och om vårt lagstiftningsarbete.

Som ordförande för Europaparlamentets utskottsordförandekonferens, som samordnar det lagstiftande arbetet i huset, bjöds jag in för att berätta om några av de största framgångarna som EU har nått under den gångna mandatperioden.

Några av de framgångar som jag lyfte fram var plastdirektivet som förbjuder engångsartiklar i plast i EU från och med år 2021, GDPR som skyddar medborgares integritet på nätet, civilskyddsmekanismen RescEU som säkerställer att vi bättre kan bekämpa skogsbränder och andra naturkatastrofer i EU, och fri roaming oavsett var i unionen. Även Parisavtalet fanns med. EU spelade en central roll under förhandlingsprocessen av avtalet som innehåller en handlingsplan för hur den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under 2 grader Celsius. Klimathotet är vår tids viktigaste globala fråga, och kan endast lösas genom att världens länder samarbetar för att motverka klimatförändringarna.

Nu återstår bara att önska er alla en trevlig helg!

Cecilia Wikström

Ps. Nästa veckas nyhetsbrev är det sista som kommer att skickas ut av mig eftersom det lagstiftande arbetet tar en paus fram till dess att det nyvalda parlamentet tillträder i juli. Som ni vet står jag tyvärr inte längre på Liberalernas valsedel, och det går därför inte att rösta på mig längre den 26 maj. Jag beklagar detta, men respekterar partirådets beslut.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: