Arkiv

april 29, 2016

Nyhetsbrev #23: PRN-direktivet

CW Eubakgrund2Vänner,
Det har varit en händelserik vecka i Strasbourg med många goda nyheter som jag vill dela med mig av.

Som gruppledare för ALDE-gruppen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, välkomnar jag att EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, röstades igenom i plenum i går.

För att bekämpa terrorism krävs att medlemsländerna upplåter en del av sin bestämmanderätt till EU och att samarbetet mellan ländernas brottsbekämpande myndigheterna intensifieras med bland annat automatiskt utbyte av information som resultat, så att den värdefulla information som redan finns bättre tas tillvara.

PNR-direktivet kommer inte att på egen hand att utplåna hotet från terrorister och grova kriminella brottssyndikat. Men även om direktivet har brister så är det ett verktyg som kan hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att skydda EU:s medborgare och skapa trygghet för dem. Därför välkomnar jag att Europaparlamentet nu antagit det.

I tisdags röstade vi i plenum igenom en resolution där Europaparlamentet kräver att EU skapar lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU för att söka asyl och att asylsystemet centraliseras genom att ge EASO, EU:s asylmyndighet ökade befogenheter. Även detta välkomnar jag naturligtvis, speciellt eftersom jag företrätt den liberala gruppen i förhandlingarna. Kring denna resolution

Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna och detta kräver vi i Europaparlamentet ett stopp på.
När EU-kommissionen presenterar sitt förslag kring revideringen av Dublinförordningen i maj förväntar jag mig att de vågar lägga fram ett långtgående förslag som ligger väl i linje med den syn som Europaparlamentet nu antagit.

Jag hoppas vi ses på riksmötet i Linköping nästa vecka och vill passa på att flagga för EU-seminariet med mig och Jasenko Selimovic lördag 23 april kl 11.00 på Konsert & Kongress.

Trevlig helg!
Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: