Arkiv

april 29, 2016

Nyhetsbrev #24: Terrorismbekämpning

uI Europaparlamentet arbetar jag sedan länge på bred front för att bekämpa terrorism på EU-nivå. Gång på gång ser vi hur terroristerna rör sig fritt över nationsgränserna inom Schengenområdet, samtidigt som polisen fortfarande inte har befogenheter att agera på motsvarande sätt.

Därför krävs ett mycket tätare samarbete mellan Europas länder mot terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. EU:s polissamarbete Europol behöver utvecklas till ett Europas FBI med kraftigt utbyggda resurser och befogenheter att driva operativt arbete. Det behövs också ett bättre utbyte av information, så att värdefull kunskap bättre tas tillvara.

I förra veckan röstade Europaparlamentet igenom PNR-direktivet, som gör att uppgifter om vilka passagerare som flyger till eller från EU:s medlemsländer sparas och kan användas i brottsbekämpningen. Detta gör inte att hotet från terrorister och grova kriminella brottssyndikat försvinner, men det är ett av många verktyg som kan hjälpa de rättsvårdande myndigheterna att skydda EU:s medborgare och skapa trygghet.

Samtidigt som PNR-direktivet röstades igenom, så beslöt röstade Europaparlamentet även för att skjuta till 2 miljoner euro till EU:s brottsbekämpande myndighet Europols avdelning för terrorismbekämpning så att den kan anställa fler medarbetare.

Men fler åtgärder behövs. EU:s medlemsländer har allt att vinna på att samarbeta för att skapa avradikaliseringsprogram, bland annat inriktade på jihadister som återvänder från terrorrörelser i Mellanöstern. Resurserna till åklagarväsendet behöver ökas för att lagföra de återvändare som begått övergrepp och krigsförbrytelser. Eurojust, EU:s enhet för rättsligt samarbete, bör byggas ut och på sikt också omfatta en europeisk åklagarkammare. På så sätt kan gränsöverskridande brottslingar och terrornätverk i högre grad gripas och ställas inför rätta.

Terrorism är ett gränsöverskridande problem och därför behövs nu hållbara gränsöverskridande lösningar.
Jag hoppas att vi ses på riksmötet i Linköping i helgen!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: