Arkiv

april 29, 2016

Nyhetsbrev #25: Kostnaden för återinförda gränskontroller

CaptureI tisdags besökte jag Malmö och det inspirerande dataspelsföretaget Massive. I samband med detta släppte jag en ny rapport om vad återinförda gränskontroller skulle innebära för Sverige och Europa. Beräkningar visar att återinförda gränskontroller skulle kosta den europeiska ekonomin mellan 500 och 1400 miljarder euro fram till år 2025. För Sveriges del skulle detta innebära kostnader på mellan 1,5 och 5 miljarder euro årligen.

Europeiska företag är i dag mer eller mindre beroende av produktionskedjor mellan olika EU-länder innan slutprodukten exporteras. Detta illustreras av att den svenska exporten till länder utanför EU bidrar till att skapa över 200 000 arbetstillfällen i andra EU-länder. Skulle Schengensystemet kollapsa och gränskontroller återinföras så skulle detta utan tvekan få negativa konsekvenser för Europas ekonomi.

För mig som liberal står det klart att kostnaderna för återinförda gränskontroller är enormt höga, men det politiska priset av ett misslyckat Schengensamarbete ännu högre. Det rådet ingen tvekan om att Europa vid återinförda gränskontroller skulle förlora sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar skulle riskera att gå om intet. Och det står ställt bortom allt tvivel att det är EU:s medborgare som i slutändan kommer att få betala för de höjda priserna med av högre priser, minskade arbetstillfällen eftersom företag skulle lägga produktionen utanför ett fragmenterat EU, lägre tillväxt och därmed en försämrad välfärd. Det är dags att inse kostnaden av att inte försvara Europas öppna gränser.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker
Min rapport: Öppna gränser och frihandel

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: