Arkiv

juli 5, 2016

Nyhetsbrev #32: Brexit, terror och FN:s säkerhetsråd

27346379673_d746b629e2_oMina vänner,
Det har varit en händelserik vecka efter Storbritanniens folkomröstning i förra veckan. I Europaparlamentet satte några kontor upp texten ”We will miss you” på kontorsfönstren.

Samtidigt antog vi i Europaparlamentet på tisdagen en resolution som säger att Storbritannien ska respektera de brittiska medborgarnas vilja, genom att så snart som möjligt officiellt dra sig ur EU-samarbetet, för att minska perioden av oroligheter och instabilitet. Vi var också tydliga med att först efter att de officiellt notifierat att man önskar lämna EU-samarbetet så kan förhandlingar om framtidens avtal mellan Storbritannien och EU inledas. Dessutom påtalar vi i resolutionen behovet av betydande reformer av EU för att säkerställa att EU lever upp till medborgarnas förväntningar.

Brexit är en väckarklocka för oss alla som tror på det europiska projektet och som ser fördelarna med att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar, istället för att varje land går sin egen väg.

Ska EU förbli en viktig och betydelsefull spelare på den globala arenan så måste nytt liv blåsas in i själva tanken om Europa. Genom detta kan unionen utvecklas och demokratiseras på områden som frihet, säkerhet och rättvisa, och fördjupade gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. För detta måste till om vi ska kunna slå vakt om våra gemensamma värderingar, skydda våra medborgare och hantera de utmaningar vi står inför, som terrorhotet, flyktingsituationen, den globala uppvärmningen, ekonomisk tillväxt och så vidare. Men viktigt är att själva tankarna om Europa når, berör och kommer närmare medborgarna.

Men vi måste också påminna oss om att EU, som skapades i ruinerna efter andra världskriget, vilar på ett djupt samförstånd mellan medlemsländer som inbördes olika prioriteringar och olika bevekelsegrunder för sitt medlemskap i EU.

Vi måste komma ihåg att EU har resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och mångfald. Tillsammans kan vi vara rustade att möta morgondagens utmaningar i en globaliserad värld. Ensamma kommer de enskilda ländernas röster att tala med en alltför låg röst för att bli viktig. Inte ens Storbritannien eller Tyskland, har kvar tillräckligt av sin forna glans för att kunna hävda sig i globaliseringen tid.

I veckan utfördes ett nytt fruktansvärt terrordåd, denna gång mot Istanbuls flygplats, där 36 personer dog och 147 personer skadades. Försvaret av vårt sätt att leva, vår demokrati och vår frihet kräver en trovärdig europeisk agenda som kan förhindra att våra ungdomar radikaliseras, och för att stärka de band som binder oss samman. Vi måste fortsätta att leva fritt och samtidigt utarbeta och genomföra förebyggande åtgärder för att förhindra att våra ungdomar slår till mot sina egna medmänniskor i Europa.

I veckan valdes till sist Sverige in i FN:s Säkerhetsråd. Det är bra att den här smutsiga kampanjen nu är över. Nu måste Sverige driva en seriösare utrikespolitik än den regeringen fört, som främst gåt ut på att smöra för små stater och diktaturer. Att pengar tagits ur biståndsbudgeten för att finansiera fjäskandet för allehanda tveksamma regimer har inneburit en kraftig begräsning av möjligheterna för Sverige att bedriva en ideologisk och tydlig utrikespolitik där vi står upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Nu måste fokus ligga på ett starkt EU-samarbete istället för att bli en tandlös tiger i FN.

I veckans youtube-program gästas jag av Olle Schmidt, min före detta kollega här i Europaparlamentet.

Med detta önskar jag er en trevlig helg.
Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: