Arkiv

juli 8, 2016

Nyhetsbrev #32: Möte med EU:s migrations- och inrikesministrar

UntitledI veckan, efter Strasbourg-sessionen, deltog jag vid det informella ministerrådsmötet med EU:s migrations- och inrikesministrar i Bratislava, Slovakien, som representant för Europaparlamentet. På agendan stod EU:s flyktingpolitik och eftersom jag för närvarande leder revisionen av Dublinförordningen lyfte jag naturligtvis frågan om en solidarisk och ansvarstagande europeisk asylpolitik.

Förra året kom 1,5 miljoner flyktingar till Europa för att ansöka om asyl. Det kan låta mycket, men det är faktiskt bara 0,3 procent av den europeiska befolkningen, och i mer normala tider siffrorna är naturligtvis mycket mindre. Det råder ingen tvekan om att om alla medlemsländer tog sin del av ansvaret, skulle det vara möjligt att ge varje person ett juridiskt korrekt asylprocess, trygghet och nya möjligheter i livet.

Europa behöver ett automatiskt fördelningssystem för alla asylsökande eftersom det är orättvist att bara låta några länder i Europa för att axla detta ansvar. Samtidigt måste vi respektera och förstå den oro som vissa medlemsländer, som inte har samma erfarenhet av att ta emot asylsökande som Sverige och Tyskland, känner. Samarbetet inom EU bör handla om att hitta gemensamma lösningar i konstruktiv dialog, där varje medlemsland bör förbinda sig att ta sin beskärda del av ansvaret.

EU:s framtid står på spel. Förtroendet för EU, vårt gemensamma freds- och frihetsprojekt måste återvinnas. Med rätt verktyg kan EU medverka till att lösa många av de utmaningar som vi står inför. Europaparlamentet måste nu arbeta hand i hand med EU:s medlemsländers regeringar för att leva upp till kraven från våra medborgare om att skapa en union som ger verkliga lösningar för våra gemensamma utmaningar.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: