Arkiv

september 9, 2016

Nyhetsbrev #34: Apple och burkini

CaptureDet är skönt att vara tillbaka i Europaparlamentet efter en avkopplande sommar. Jag ser framförallt fram emot att fortsätta arbetet med att reformera EU:s asyllagstiftning. Men hösten bjuder på många utmaningar för EU inom många olika områden.

Redan första veckan kom information att kommissionär Margarethe Vestager dömer ut skatteuppgörelsen mellan Apple och irländska staten. Uppgörelsen har inneburit att Apple under en följd av år redovisat alla sina vinster från EU enbart på Irland och därmed endast betalat 0.005 procent i effektiv bolagsskatt under 2014. Nu kommer Irland att tvingas driva in 13 miljarder euro från Apple.

För mig som liberal är det självklart att främja företagande, men det får inte ske genom att skattelättnader för storbolag hämmar tillväxten för små och medelstora företag. Uppgörelser som den mellan Irland och Apple äventyrar legitimiteten för EU:s inre marknad liksom för konkurrenskraft och innovation. I slutändan kan den här typen av avtal bana väg för monopol, stagnation och korruption.

Apple påpekade i ett uttalande att det beslut som fattades av kommissionen kan komma att hämma utländska investeringar i Europa. Bolaget tycks mena att man agerat i god tro. På den punkten kan nog ingen uttrycka det bättre än Vestager själv, som sade att om min skatt var 0,05 procent, och sedan sjönk till 0,005 procent, skulle jag ta en extra titt på min skattsedel.

Men boven i dramat är Irland, inte Apple. Irland har agerat på ett sätt som är en skymf mot övriga irländska bolag som har 12,5 procent i skattesats. Skatter i EU är inte enkelt men vi måste se till att företagande sker på rättvisa och lika villkor inom alla medlemsländer. Staten måste se till att kapitalet får rätt förutsättningar för att sporra innovation och sysselsättning – men staten och kapitalet bör inte sitta i samma båt.

Under hösten kommer jag, i parlamentets rättsliga utskott, att arbeta med ett nytt förslag till lagstiftning inom området. Förslaget går ut på att multinationella bolag som agerar på EU:s inre marknad, oavsett ursprung, ska beskatta vinsten i det medlemsland där den uppstått.

Fritt företagande på lika villkor är en grundpelare för ett starkt marknadsliberalt samhälle som jag vill verka för. Särskilda gräddfiler för att garantera arbetstillfällen hos storbolagen är idéer som hör till en svunnen tid.

I veckans nyhetssändning diskuterar jag burkinin, en typ av heltäckande baddräkt som provocerar och väcker debatt i Frankrike. Staten ska inte tala om vad man har på sig när man badar! Man ska inte dölja sin identitet i det offentliga rummet, det är viktigt att kunna se vem det är, men en burkini är som en våtdräkt med en scarf över huvudet. Det viktiga är inte vad de har på huvudet utan vad de har inuti huvudet – att de lär sig analysera, kritisera och ifrågasätta! Titta gärna på hela sändningen.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: