Arkiv

november 18, 2016

Nyhetsbrev #43: EU måste ta större ansvar för egna säkerheten

u

Hej vänner,

Efter Trumps valseger har framtiden för vår europeiska säkerhetspolitik hamnat i fokus. Min kollega Guy Verhofstadt och jag skrev idag i SvD att ”EU måste bli kapabelt att garantera vår egen säkerhet, oberoende av amerikansk hjälp. Endast så kan vi säkra EU:s gränser.” Precis som med den framtida Europeiska integrationen för den inre marknaden, finanspolitik och migrationen, måste Europa ta sitt ansvar för säkerheten i vårt närområde och för våra medlemsländer.

I dagens DN publicerades en lång intervju med Marine Le Pen. Hon presenterade det synsätt som vi hört så många gånger förut men på senare tid med allt högre frekvens. Landet åt vårt folk! Stäng Europas gränser! Vrid tillbaka klockan till ett Europa av nationalstater!

Oron Europas väljare känner kan vi inte lösa genom reaktionära försök att återgå till en nostalgiskt snedvriden fantasi om ett ”då” som aldrig fanns, utan genom fortsatt, målmedvetet arbete för att försäkra oss om att globalisering och handel kommer alla till godo.

I veckan reste jag först till Madrid för att träffa intresseorganisationer och företrädare för den spanska regeringen för att diskutera den pågående revideringen av Dublinförordningen som jag leder. Därefter åkte jag till Alicante för en heldag med EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Förra året enades EU-kommissionen, Ministerrådet och Europaparlamentet om en ny lagstiftning som moderniserar varumärkesskyddet i Europa efter förhandlingar som jag ledde. Igår möttes vi som sitter i EUIPO:s budgetkommitté, där jag representerar Europaparlamentet.

I skrivande stund är jag i Uppsala för ett möte med Svenska kyrkan för samtal om nya Dublinförordningen och migrationsfrågor.

Under alla möten, resor och samtal gör jag mitt bästa för att vara en stark liberal röst i Europaparlamentet. I dessa tider behövs det!

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: