Arkiv

oktober 20, 2017

Nyhetsbrev #80: Majoritet för det nya europeiska asylsystemet!

Hej vänner,

Ett helt nytt europeiskt asylsystem är möjligt. Efter ett och ett halvt års arbete under min ledning, har Europarlamentet nu antagit sin position kring Dublinförordningen efter att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade igår. Och det med stor majoritet–43 röster för och 16 röster emot!Flyktingfrågan är en av nyckelfrågorna för hur Europas framtid kommer att utvecklas. Som Europaparlamentets representant driver jag frågan om ett nytt asylsystem med tydliga regler och incitament att göra rätt, både för den asylsökande och för alla medlemsländer. Asylsystemet och dess regelverk måste respekteras av medlemsländerna, medborgarna och de asylsökande.

Den nya Dublinförordningen måste säkerställa att alla länder delar på ansvaret för de asylsökande. Den måste också ålägga alla medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i Europa, tar ansvar för att registrera alla flyktingar som kommer och för att skydda och upprätthålla EU:s yttre gränser.

Det är dags att sätta stopp för ett system där flyktingar tvingas anlita samvetslösa människosmugglare som forslar dem genom Europa.

Nu börjar förberedelserna inför trepartsförhandlingarna med Ministerrådet och EU-kommissionen. Jag uppmanar Ministerrådet att så snart som möjligt inta en gemensam position så trepartsförhandlingarna kan börja och ett fungerande, helt nytt europeiskt asylsystem kan komma på plats.

Jag vill tacka alla som jag arbetat med under den här resan och ser framemot fortsatt samarbete. Idag har Europaparlamentet visat tydligt politiskt ledarskap. Nu är det hög tid för EU och medlemsländerna gör detsamma!

Läs mer i mitt faktablad (obs, på engelska) och läs även gärna min debattartikel på temat publicerad idag i Göteborgs-Posten.

Med varma hälsningar från ett Bryssel mitt i brittsommaren!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: